måndag 8 april 2013

Om lärartätheten igen

Följande interpellation kommer kommunalrådet Tove Klette (FP) förhoppningsvis att besvara på Lunds kommunfullmäktiges möte 25 april.

Lärartätheten i Lund kommuns grundskolor

Den 4 april 2013 skickade du ut ett pressmeddelande som inleds med följande glada nyhet:
Lärartätheten i Lunds kommuns grundskolor ökade mellan 2011 och 2012. Den är nu 9,6 lärare per 100 elever … (2011: 8,7)
Detta ser onekligen ut som en mirakulös vändning. På ett enda år har hela försämringen av lärartätheten sedan 2007 (från 9,4 till 8,7 lärare per hundra elever) återställts med råge, detta under ett år med fortsatt nettobesparing på Lunds skolor.

I Sydsvenskan två dagar senare berättar din partikollega Lars Hansson, som är ordförande för Barn- och skolnämnd Lunds stad, att han tagit initiativ till ett nytt sätt att räkna just lärartätheten. Hansson säger att han ”tror att den faktiska lärartätheten är i det närmaste oförändrad sedan förra året”.  

I själva verket har det med stor sannolikhet skett en fortsatt försämring av lärartätheten eftersom det senaste året var ett nytt år med otillräcklig uppräkning av anslaget till Lunds skolor i förhållande till kostnadsutveckling och förändring av antalet barn. Men detta ska vi enligt Lars Hansson inte få reda på eftersom han vägrar att redovisa på bägge sätten.

Mina frågor till dig är:

  • Ökade lärartätheten i Lunds kommuns grundskolor mellan 2011 och 2012?
  • Tycker du att det finns ett värde i att kunna följa förändringen av lärartätheten mellan åren, och om svaret är ja, vad tänker du göra för att möjliggöra det?

Mats Olsson
Vänsterpartiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar