torsdag 2 maj 2013

Ta ansvar för Lunds skolor

De senaste sex åren har Lunds skolor försämrats kraftigt jämfört med övriga landet. Visserligen hamnar Lund fortfarande på plats nio i Lärarförbundets ranking. 

Men tittar man närmare på Lärarförbundets siffror är det numera endast andelen som går vidare till högskolan som håller uppe Lunds position. Där är Lund bäst i landet (fattas bara annat med tanke på att Nordens största universitet ligger här). 

Men under tiden har Lund rasat från plats 1 till 57 när det gäller resurser per elev, från plats 20 till 108 vad gäller meritvärde och från plats 90 till 162 i andelen elever som gick ut med godkända betyg, räknat med hänsyn taget till föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Detta försöker de borgerliga politikerna i Lund, med Tove Klette (FP) och Lars Hansson (FP) i spetsen, till varje pris dölja. Därför ändrade de i år sättet att räkna lärartätheten så att det ska se ut som om den plötsligt mirakulöst har ökat igen, trots fortsatta nedskärningar. 

Sedan de fick makten 2007 har de skurit ner det reala anslaget per elev genom att inte ge tillräcklig kompensation för lärarnas löner. 


Källor: Se tabell nedan med rådata.

I diagrammet visas ett ökande gap mellan resurser och kostnader. Detta är orsaken till många av de problem som Lunds skolor idag brottas med. Det finns fler orsaker, bland annat den galopperande rapport- och blanketthysteri som de borgerliga sa de ville minska men som istället exploderat och flyttat lärarnas fokus från undervisning till byråkrati.


Källor: Se tabell nedan.
Därför har lärartätheten i Lund minskat. Enligt det gamla sättet att räkna kan vi följa detta i detalj fram till 2011. I diagrammet ovan har jag räknat om dessa siffror efter det nya sättet att räkna som infördes för 2012. Detta år ökade anslaget per elev med 2,8 procent medan lärarlönerna enligt avtalet steg med 4,5 procent i Lund, vilket indikerar en fortsatt minskning av lärartätheten i paritet med tidigare år.

En del betraktar uppgivet dessa årliga nedskärningar som någon sorts naturlag och nödvändighet. Det är de inte. Vi har tidigare (senast 2002-2006) visat att det går alldeles utmärkt att göra det omvända, att satsa på kvalitén i Lunds skolor och förskolor. Låt inte deras taffliga argument paralysera er. Kräv att politikerna tar ansvar. Kräv ett stopp på nedskärningspolitiken och utnyttja valet 2014 till att rösta fram partier som går att lita på i skolpolitiken. 

Anslag/elev, kr/år
Lön/lärare, kr/månad
Lärare/100 elever
2007
87 500
21 700
10,5
2008
89 200
23 100
10,0
2009
90 700
23 900
  9,7
2010
92 300
24 200
10,0
2011
95 300
24 800
  9,8
2012
97 900
25 916
  9,6

Källor: Lunds kommuns årsredovisningar 2007-2012; Statistiska centralbyråns lönestatistik för Lunds kommun. Lärare per 100 elever 2007-2011 är uppräknade enligt det nya sättet att räkna som infördes i år, med en schablonmässig uppräkning med 1,1 lärare per 100 elever. 

Tidigare inlägg som berör detta: Lunds skolor i vasken; Skojare i skolbranschen; Om lärartätheten igen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar