lördag 6 april 2013

Fega sossar

Vinstdriven skola och välfärd kan fortsätta. Carema och friskolekoncernerna kan andas ut. 

Det blev, som väntat, en dålig kompromiss på den socialdemokratiska partikongressen. I allmänna ordalag pratas det om att vinstintresset inte får vara styrande i välfärden och att vinstuttaget ska begränsas. Men det är formuleringar som inte betyder ett dugg och som vilken dussinliberal som helst skulle kunna ställa upp på. 

Det enda framsteget är att socialdemokraterna nu vill att kommunerna ska ges större inflytande över etableringen av nya friskolor. Det skulle vara ett steg i rätt riktning, men även här är kongressbeslutet så vagt formulerat att det är oklart om de vill att en kommun verkligen ska kunna säga nej till en skolkoncern som uppfyller formella krav. 

Hursomhelst hjälper det föga i förhållande till den miljardindustri som redan är i rullning. Det kommer inte heller att stoppa vidare expansion i borgerligt styrda kommuner, där politikerna reflexmässigt säger ja till allt som inte är kommunalt. Dit kommer naturligtvis riskkapitalbolagens skolföretag i så fall att koncentrera sina nya projekt. Likvärdigheten i det svenska utbildningssystemet minskar på så sätt ytterligare. 

Riskkapitalbolagens framfart inom vård och omsorg påverkas överhuvudtaget inte, inte i förhållande till nuläget i alla fall. I Region Skåne kommer till exempel de borgerliga och MP att kunna fortsätta lägga ut öppenvård och lukrativa delar av specialistvården på vårdval och därmed slå sönder fungerande vårdenheter och kliniker.

Socialdemokraterna skulle haft folket med sig för en non-profit-linje i skola och välfärd. Att överhuvudtaget tillåta vinstuttag ur statligt finansierade skolor är en extremistlinje, Sverige är ensamma i världen om det, bortsett från Chile, som under Augusto Pinochets diktatur blev nyliberalernas lekstuga. Att socialdemokraterna ändå inte förmår att göra det självklara och det enkla är ingenting annat än ren och skär feghet. 

Kvar står Vänsterpartiet som företrädare för linjen samhällsvinst istället för vinstläckage ur välfärden. Vänstern kan inte själv vända utvecklingen, men en stärkt vänster är nu det enda sättet att utmana de sju riksdagspartier som är för privata vinstintressen i skola och välfärd.

Länkat: SRDN; DN; DN; SVD; SVD; AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar