tisdag 23 april 2013

Clownernas julaftonIdag var clownernas julafton. Svenskt näringsliv släppte sin årliga rankinglista över ”företagsklimatet” i Sveriges kommuner. Listan är som vanligt ett skämt. Exempelvis hamnar Lund, som är den kanske främsta tillväxtmotorn i Skåne, på plats 99 bland Sveriges kommuner, medan Vellinge, som inte har några företag alls av sådan betydelse, är näst bäst i Sverige.

Lunds enda chans att på sikt gå förbi Vellinge som företagskommun skulle vara att stänga universitetet och avbryta satsningarna på Max IV och ESS. Kommuner med många offentligt anställda är nämligen dömda på förhand enligt Svenskt Näringslivs metod för rankingen. På samma sätt är kommuner som satsar på kvalitet och väl utbyggd skola, kultur, vård och omsorg diskvalificerade från en framskjuten position. Dels anses sådana excesser kväva det privata initiativet, dels är låg kommunalskatt i sig meriterande. Dessutom är en hög grad av privata vinstintressen i till exempel äldreomsorg meriterande.

Ingen seriös människa kan ta rankingen på allvar. Ändå används den av borgerliga ledarskribenter för att framhålla just Vellinge som en förbild. Ändå används rankingen i Lunds kommuns officiella kvalitetskriterier. Målet sägs vara att klättra på listan. I kommunens årsredovisning för 2012 utropas stolt att man lyckats med detta. Undrar hur 2013 års tillbakagång med 16 placeringar ska beskrivas? 

Genom sin årliga lista vill Svenskt näringsliv att kommunerna ängsligt ska anpassa sin politik efter deras nyliberala agenda. Det är beklämmande att någon överhuvudtaget tar dem på allvar. Seriösa företagare bör lämna denna kampanjorganisation och kommunpolitikerna bör högaktningsfullt strunta i deras organiserade bondfångeri.

Länkat: SKD; HD; SR; NSK; SDS 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar