onsdag 17 april 2013

Tokhögern in office

Sänkning av kommunalskatten i Ängelholm med 13 kronor, från 19 till 6 kronor. Det föreslog regionfullmäktiges ordförande Pia Kinhult (M) tillsammans med revisionens ordförande Jeanette Hillding (M) 1996.

Förslagen lanserades av de bägge parhästarna i ett nio sidor lång dokument som heter En Sexa Skåne – kommunalpolitiskt idéprogram för Ängelholms kommun.

Där skissas ett minst sagt annorlunda Ängelholm. För att kunna sänka skatten så kraftigt krävs att kommunens årliga utgifter minskar från 850 till 200 miljoner kronor. Det ska enligt Kinhult och Hillding bland annat ske genom att privata entreprenörer tar över allt som går att privatisera enligt lagen. De nämner till exempel att själva kommunfullmäktige, liksom myndighetsutövning, som detaljplaneärenden, inte är lagligt att överlåta till vinstdrivande företag.

Vidare ska anslaget till skolan mer än halveras, vilket alltså skulle ge dubbelt så många elever på lärare. Författarna menar att detta är grundat på "...andra jämförbara länders kostnader". Vilka dess länder är nämns inte. Jag vet ingenting om dåvarande klasstorlekar i Ängelholm, men 60 elever per klass efter det moderata yxhugget torde inte vara en allt för vild gissning.

Men det räcker naturligtvis inte att privatisera och halvera skolutgifterna för att sänka kommunalskatten med 13 kronor. Kinhult och Hillding föreslår att äldreomsorgen och förskoleverksamheten i Ängelholm läggs ner helt och hållet. De argumenterar att det "...finns nu ekonomiskt utrymme för invånarna att lösa frågan om barnomsorg och äldrevård själva."

Ja, så fortsätter det - bibliotek, bad, fritidsverksamhet, kommunalt bostadsbolag - inget blir kvar i den moderata  nattväktarstaden vid Skälderviken.

Jag minns att just under 1990-talet var det populärt bland nyliberalt rusiga moderater att skriva sådana här skattesänkarmanifest för skånska kommuner. I Lund var författarna ett gäng ungmoderater i tjugoårsålderna. Trots att deras skattesänkning stannade på "bara" fyra-fem kronor tror jag att de flesta av dem idag skäms lite över sina verklighetsfrånvända förslag.

Men Pia Kinhult var 37 år gammal när hon föreslog att 80 procent av Ängelholm skulle lägga ner, och hon är tydligen fortfarande stolt över det eftersom hon publicerar det på sin hemsida. 

Plötsligt framstår det som idag händer med sjukvården i Skåne i ett helt nytt och förklarande sken. Det är tokhögern som styr och de andra borgerliga partierna samt miljöpartiet följer villigt efter.


* * * *

Min gode vän Sten Lindholm meddelar idag med illa dold skadeglädje att han nu äntligen fått chansen att läsa manuskriptet till farsen En sexa Skåne. Enligt välunderrättad källa kommer den att uppföras som ett (o)lustspel i sommar på Klitterhus i Skälderviken. Kommunstyrelsen i Ängelholm har beviljat 2 miljoner för uppsättningen, eftersom man räknar med att En sexa Skåne kommer att dra massvis med turister till stan. 

 Pia och Jeanette är ju stadens döttrar och dessa måste ju staden hedra, säger den fryntlige turistchefen i en kommentar i det lokala bladet Lergöken.  Pia Kinhult satsade ju 7 miljoner på Melodifestivalen och gav oss inspiration till denna fars, avrundar turistchefen stolt.

Tidigare: Exit Pia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar