onsdag 29 februari 2012

Sakpolitiskt förtroende för S och V


Nu visar Novus/TV4 att förtroendet för såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet ökat kraftigt i de frågor som svenska folket rankar som viktigast: Sjukvård, skola/utbildning, sysselsättning/arbetslöshet, äldreomsorg samt landets ekonomi. I fyra av dessa fem frågor har S högst förtroende, endast vad gäller landets ekonomi har moderaterna högre förtroende, men även här ökar S och V medan M backar sedan förra mätningen i november 2011.

Den absolut största ökningen procentuellt sätt svarar Vänsterpartiet för. I november var det bara 2-5 procent som hade störst förtroende för vänstern inom dessa fem politikområden. Nu har detta ökat till 4-9 procent, vilket placerar partiet på andra eller tredje plats, efter S och M, i de flesta frågor. 

Den fråga som rankas allra högst av väljarna är sjukvården. Där ligger vänstern på tredje plats, strax efter M (se grafen), medan förhållandet är det omvända i äldreomsorgsfrågor, där V stöds av 8 procent och M av 7. De andra borgerliga partierna, liksom miljöpartiet stöds i de flesta sakfrågor bara av 3-4 procent och SD kommer inte över 1 procent i någon fråga.

Undersökningen visar att oppositionen står mycket stark i de frågor som väljarna tycker är viktigast. Moderaterna står idémässigt tomhänta sedan det sista jobbskatteavdraget. Idag tvingas de backa från en av de mest cyniska  attackerna mot de svaga i samhället - sjukförsäkringsreglerna. Förutsättningarna är goda för både en fortsatt återhämtning för Socialdemokraterna och ett brett genomslag för Vänsterpartiet.

Länkat: SVT; SVT; DN; DN; DN; DN; SVD; SVD; SKD; NSK; GP; GP; GP; HD; AB;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar