fredag 3 februari 2012

Carema i Vellinge ljög om personal

Carema hade för lite personal varje dag i fem månader. Efter anmälningar från personalen genomförde Vellinge kommun en större revision av bemanningen på äldreboendet Månstorps ängar, som kommunen lagt ut till riskkapitalbolaget Carema. Rapporten visar att det inte vid något tillfälle under de granskade fem månaderna har funnits tillräckligt med personal. Äldreboendet har varit konstant underbemannat, något som inte framgått av de bemanningslistor Carema redovisat till kommunen. 

Caremas informationschef säger sig vara överraskad av de avslöjade bristerna och försäkrar att allting är bra nu. Men mönstret känns igen så fort den vinstdrivna vården granskas. För att öka sin vinst håller de personalkostnaderna nere. Om så krävs ljuger de med bemanningslistorna. Det är ingen tillfällighet att privat vård i genomsnitt i landet håller 10 procent lägre personaltäthet än offentlig, och då är det ändå de officiellt redovisade siffrorna som ligger till grund för jämförelsen. I själva verket ser det ännu värre ut, vilket avslöjandet av Carema i Vellinge återigen visar.

Forskningen visade redan på 1980-talet att det krävs stasi-liknande övervakningsorganisationer, som utför oanmälda gryningsräder mot de äldres boenden, för att kontrollera att vinstdriva företag sköter omsorgen om de äldre. Det är också i praktiken näst intill omöjligt att skriva och övervaka fungerande bindande kontrakt när det gäller vård av människor. Denna forskning, mig veterligt den enda i sin slag, utfördes i USA men presenterades för en svensk publik 1992 med en liten skrift av John Donahue, som översatt fick titeln Den svåra konsten att privatisera (SNS förlag). Detta har varit känt för alla, för borgerliga, socialdemokrater och miljöpartister, i åtminstone 20 år. Endast ideologiska skygglappar har hindrat dem från att ta till sig informationen.

I dagens riksdagsdebatt kommer de borgerliga åter att hävda att det inte är driftsformen som betyder något, utan kvalitén. Socialdemokraterna kommer tyvärr inte att kunna säga mycket mer, efter Stefan Löfvens klara ställningstagande för vinstdriven vård. Men hur ska de kunna kontrollera kvalitén, när bolagen har en helt annan agenda, ett helt annat syfte med sin verksamhet? Istället försöker de komma undan med att tillsätta en utredning om det eventuellt kan gå att förmå riskkapitalbolagen att betala lite mer skatt i Sverige, precis som om det blir mer personal på Månstorps ängar för det.
Länkat: SDS; SDS; SKD;

1 kommentar:

  1. I den ena vågskålen har du möjlighet att tjäna miljontals kronor i den andra vågskålen ligger risken i att avslöjas och på sin höjd få ett ljummet "ajabaja" från kontrollerande myndighet.
    Hade Carema riskerat att åka på ett skadestånd på
    t ex 300% av vinsten då hade detta med underbemanning aldrig ägt rum.

    SvaraRadera