onsdag 15 februari 2012

Rivningshysteri vid Lunds C

Godsmagasinet föreslås rivas för att ge plats åt en bussgata.
Lunds centralstation behöver omgestaltas. Bakgrunden är den kraftiga ökningen av antalet resande och den förestående utbyggnaden av spårväg mellan centralen och Brunnshög. Resandeströmmen förväntas nästan fördubblas igen de närmaste tio åren.

I höstas presenterade tre team av arkitekter och stadsplanerare var sitt förslag till utformning. Alla förslagen är idérika, men ett av dem stack ut genom sin okänslighet gentemot befintlig bebyggelse. Tyvärr är det just detta förslag (Atkins m.fl) som stadsbyggnadsdirektören nu vill gå vidare med. Det innebär att godsmagasinet rivs till förmån för en bussgata och att tullhuset glasas in till oigenkännlighet.

Godsmagasinet uppfördes av Statens järnvägar åren 1857-59. Konsthistorikern Oscar Reuterswärd hävdade att magasinet genom sin epokgörande takkonstruktion är lika intressant som Lunds domkyrka ur byggnadshistorisk synpunkt. Sedan SJ lade ner godshanteringen vid Lunds central 1990 har magasinet byggts om och en rad verksamheter ryms nu inom det: Skånetrafikens biljettexpedition, restaurang, pressbyrå, frisör, Lundahoj och en uppskattad inomhus cykelparkering i två plan.

Förslaget att riva godsmagasinet är naturligtvis fullständigt oacceptabelt, speciellt mot bakgrund av att goda alternativ finns. Att gå vidare med detta förslag är enbart ägnat åt att förlora tid och att skymma de realistiska förslag till utformning området runt Lunds centralstation som finns.

* * * *

För övrigt borde biltrafiken på Bangatan tas bort från och med nästa vecka. Det är bussarna som syns mest, men det är privatbilismen som korkar igen hela området och skapar förseningar i busstrafiken.

5 kommentarer:

 1. "privatbilismen som korkar igen hela området" Så du menar att alla resenärer som väller ut från stationen och därmed skapar långa följen när de passerar övergångsställena inte har någon påverkan på trafiken, oavsett om det är privatbilism eller bussar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jodå, det har de naturligtvis, men enda sättet att på kort sikt göra något åt detta är i så fall att förmå dem att sluta åka kollektivt och istället ta bilen (de som har någon). Däremot kan man omedelbart underlätta problemet med igenkorkning genom att slopa privatbilismen på Bangatan. Visserligen får bussarna också vänta vid övergångarna men eftersom det idag går åtminstone 4-5 bilar per buss skulle problemet minimeras.

   Radera
  2. Problemet minimeras om man antingen sätter upp trafikljus eller bygger över-/undergångar. Att bussar och bilar skall stå och vänta i minuter för att övergångsstället skall bli "fritt" innebär en massa onödiga koldioxidutsläpp.

   Radera
 2. Riv det fula Fokus-komplexet på andra sidan Bangatan och bygg bussgatan där i stället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min hustru Marie säger samma sak. Det är lätt att hålla med, inte minst med tanke på hur vacker jugendbyggnaden som stod där fram till 1970-talet var, jämfört med hur sällsynt ful den nuvarande skapelsen är.

   Tyvärr tror jag inte att detta radikala förslag är politiskt möjligt.

   Radera