onsdag 17 augusti 2011

Avskaffa parkeringsnormen

I ett flertal kommuner finns det så kallade parkeringsnormer, som tvingar byggherrar att anlägga dyra P-anläggningar. Detta fördyrar boende och verksamheter och fortsätter bygga fast oss i bilberoende strukturer, rakt emot alla miljömål och ambitioner. Se till exempel Lunds kommuns gällande parkeringsnorm. Märk att siffrorna anger minimalt antal P-platser som måste byggas.

Angelica Svensson (V) och jag lämnade idag in en motion till Lunds kommunfullmäktige om att avskaffa parkeringsnormen i Lunds kommun.
Genom en kommunal bestämmelse tvingas den som vill bygga i Lund fortfarande att anlägga parkeringsplatser. I parkeringsnormen fastställs att minst ett visst antal p-platser måste byggas för såväl bostäder som kontor och andra verksamheter. Till och med för studentbostäder finns en minimigräns.
Det årliga resandet med bil inom Lunds kommun måste minska med ca en procent årligen, sammanlagt med 60 procent till år 2050, för att målet om 85 procent läge koldioxidutsläpp detta år ska nås. Just nu ökar istället resandet med bil. Genom parkeringsnormen tvingar kommunen fram en fortsatt anpassning till bilism i de nya områden som byggs, rakt emot de ambitioner som i andra sammanhang uttrycks. 
Dessutom medverkar parkeringsnormen till att öka byggkostnaderna och därmed också hyror och priser. Eftersom det ofta byggs tätt idag tvingar kommunen explotörerna att skapa p-anläggningar under husen. Kvadratmeterpriset för att anlägga en underjordisk parkeringsplats är i många fall högre än bostadens eller kontorets kvadratmeterpris.
Parkeringsnormen infördes under 1960-talet då klimathotet ännu var okänt och privatbilismen sågs som prioriterat transportsystem. Idag finns ett annat synsätt och parkeringsnormen är hopplöst föråldrad. Om det behövs en parkeringsnorm idag skulle det i så fall vara som ett tak, en bestämmelse om ett maximalt antal parkeringsplatser som får lov att finnas inom ett område.
Därför föreslår vi att parkeringsnormen för bilar avskaffas eller omarbetas så att den istället anger maximalt antal parkeringsplatser.

Tidigare: Tro på Lund; Bostad - var god dröj; Mellan Lund och Bjärred; Gärna 25 kr litern

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar