tisdag 2 augusti 2011

Attefall mot lagen

Denna vår och sommar har jag insett att civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) överhuvudtaget inte bryr sig om Sveriges lagar och förordningar. Svenska Dagbladet visade igår att minst 10 av de 22 trossamfund som får statligt stöd inte uppfyller lagkravet om att "upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på". Systematiskt och helt öppet diskriminerar de människor med för dem misshaglig sexuell läggning, de förbjuder sådana personer att bli medlemmar och/eller hindrar dem från att få uppdrag i sina församlingar. 

Detta struntar Stefan Attefall fullständigt i. Han hävdar att samhället blir totalitärt om vi ställer krav på att lagen ska följas. Ett av samfunden som Attefall stödjer hävdar att ”homosexualitet är en följd av att ondskan kom in i världen”.

I mars försvarade Attefall den öppna diskriminering av kvinnor i till exempel den katolska kyrkan med orden: 
Socialdemokraterna behöver inte anställa en moderat som partisekreterare och ett samfund behöver inte anställa en kvinna som präst, om man har den ämbetssynen.
Liknelsen är naturligtvis fullständigt absurd. Kvinnorna diskrimeras inte av  kyrkan på grund av åsikter eller handlingar utan just för att de är - kvinnor.

Med sina taffliga argument inte bara skyddar Sveriges civilminister dem som diskrimerar, han vill också fortsätta belöna dem med statliga stödmiljoner. Några kristdemokrater i Stockholm försökte idag på SVT Debatt be om ursäkt för sitt partis alla kränkande uttalanden genom åren mot diskriminerade grupper i samhället. Men Attefalls senaste försvartal för rätten att diskriminera är samtidigt inte mer än nattgammalt. Borde de inte prata med sin minister innan de ber om syndernas förlåtelse?

Dessutom anser samme minister att religionsfriheten inte ska gälla, i alla fall inte för skolbarn. I juni i år försvarade Stefan Attefall att barn utsätts för religiös påverkan i skolan. 

Enligt regeringsformen 2 kap 2 § är det förbjudet att ”mot vederbörandes vilja tvinga någon att delta i sammankomst för opinionsbildning eller annan meningsyttring”. Religionsfriheten är en grundlagsskyddad rättighet och ingen del av skolans verksamhet får innehålla några som helst försök till religiös påverkan. Men i ett inlägg i Expressen efterlyste Attefall istället ett "samhällsklimat där religionen ses som ett naturligt inslag" och menade att den som inte accepterar gudstjänst på skolavslutningen har drabbats av "religiös beröringsskräck".

Attefalls ståndpunkter är ohållbara, de tål inte den mest ytliga granskning eller jämförelse med lagens anda och bokstav. Skolan ska vara fri från religiös indoktrinering och vad gäller trossamfunden ska bestämmelserna följas. Fast egentligen vore det på tiden att staten behandlade trossamfunden som vilka föreningar som helst, det vill säga drog in stödet på drygt 50 miljoner kronor om året.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar