fredag 12 augusti 2011

Lunds eget Tea Party

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) - i spetsen för Lunds egen Tea Party-rörelse
Den amerikanska högern höll under sommaren kongressen och en hel värld som gisslan. Avreglering och sänkta skatterna har i deras värld alltid företräde framför social sevice och trygghet. Alla offentliga utgifter ska till varje pris tryckas tillbaka. Skatt betraktas som stöld.

Utan några jämförelser i övrigt känns detta mönster märkligt bekant, men på betydligt närmare håll. Sedan de borgerliga i Lund sänkte kommunalskatten 2007 och 2008 har alla verksamheter drabbats av årliga nedskärningar. Inför nästa år ska ytterligare två procent försvinna inom skola, förskola, äldreomsorg, park- och gatuunderhåll, idrott, barnkultur, ja, all kommunal verksamhet. Alarmerande konsekvenser för till exempel barn, äldre och hemlösa möts med en axelryckning.

Det som förenar den lokala högeralliansens företrädare med den amerikanska extremhögerns senatorer är att de är beredda att offra precis vad som helst för att inte höja skatten. Den enda tänkbara ändringen av skattesatsen är neråt. I denna mening har Lund haft en egen Tea Party-rörelse, som fått härja fritt sedan 2006.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar