måndag 15 augusti 2011

Synpunkter från Djingis Kahn

Lundapolitiker samlas på Djingis. Närmast Hanna Gunnarsson (V)
som plirar in i kameran.

Kvarteret Solbjer, med blandad stadsmässig bebyggelse och planerad spårvagn, är ett av Lunds hetaste utbyggnadsområden. Området ligger i nordöstra Lund, bredvid Ericsson på väg upp mot ESS och nya Maxlab.

Pedagogisk demonstration av
ett fyravåningshus.
Denna kväll hade de intilliggande bostadsrätts-föreningarna på Djingis Kahn och Spexaren inbjudit lundapolitiker och tjänstemän för att visa vad de tycker om utbyggnaden. De hade synpunkter på mycket: Buller från biltrafik, buller från spårvagn, otillräckliga avstånd till deras hus, för höga byggnader, belastning på deras park från nyinflyttade...

De bjöd på kaffe och hembakade kanel-snäckor, talade engagerat och kunnigt, visade pedagogiskt med högtalare på bullernivåer och med en kranlift illustrerades kommande våningshöjder. Ibland var det lite Nimby-varning (Not In My Back Yard = bygg var som helst men inte just där jag bor) men deras synpunkter ska naturligtvis beaktas i den fortsatta processen. Dessa kan man bland annat ta del av på Brf Djingis Kahns hemsida.

De boende har definitivt rätt när de protesterar mot planerna på att bygga en ny motorvägsavfart för att trafikförsörja de nybyggda områdena (och ytterligare öka biltrafiken till Ideon på andra sidan motorvägen). Nya motorvägsavfarter alstrar i sig ny trafik och ökar bullerbelastningen. Att bygga för ökad bilism rimmar illa med Lunds klimatmål och är direkt kontraproduktivt gentemot den unika satsningen på högklassig spårbunden kollektivtrafik i denna del av staden.

Länkat: SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar