onsdag 1 juni 2011

Ett svek mot Väster

Den borgerliga majoriteten i Lunds kommunstyrelse tog idag ytterligare ett steg i det långdragna sveket mot Väster och Folkparken. De vill nu bygga bostäder i parken. De försäkrar dock att detta inte ska ske på parkmark. Som mark för bebyggelse återstår då, förutom några parkeringsrutor, att riva folkparksbyggnaden.

Lunds folkpark är en av Sveriges äldsta. Den nuvarande byggnaden uppfördes 1977. Arkitekturen är intressant men invändigt misslyckad och det har varit svårt att fylla den med innehåll. Kommunen har istället låtit byggnaden förfalla. Förutom i den östra delen, som används som fritidsklubb, är det idag förbjudet att vistas i den utan skyddshjälm. Kommunen årliga kostnad för den tomma lokalen uppgår till cirka en halv miljon kronor.

I samband med hundraårsfirandet 1995 tog föreningar på Väster fram en skiss för en ombyggnad av folkparken som innebar att Västers bibliotek skulle flytta dit och lokalen i övrigt skulle fyllas med kultur- och föreningsliv. Det tog tio år innan de hade lyckats övertyga kommunen om att detta var en bra idé, men hösten 2005 fanns äntligen ett förslag framme om ett kulturcentrum på Väster med det livaktiga stadsdelsbiblioteket som kärna. Kostnaden för ombyggnaden beräknades till 25 miljoner, inklusive inventarier.

Så blev det borgerligt styre i Lund 2006 och ett femårigt förhalningsarbete inleddes. Olika andra idéer har kastats fram, men alla har varit orealistiska eftersom man valt att utesluta biblioteket som centralpunkt och stomme för verksamheten.

Inför valet 2010 lovade Folkpartiet i sitt kommunala handlingsprogram att:
... aktivera Folkparken genom att t.ex. lokalisera viss biblioteks- och teaterverksamhet dit.
Istället för att leva upp till sitt vallöfte håller de nu, tillsammans med sina borgerliga kumpaner, på att fullfölja sveket mot Väster.


Länkat: SKD; SKD; SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar