söndag 12 juni 2011

Budgetvecka i Lund

På torsdag och fredag i denna vecka avgörs Lunds kommuns budget för 2012. Kommunstyrelsens borgerliga majoritet föreslår att fem år av obrutna nedskärningar ska följas av ett sjätte. Denna gång är indragningen nästan 2 procent på alla kommunens verksamheter.

De borgerliga befinner sig nu vid vägs ände. Ytterligare nedskärningar slår mycket hårt mot den kommunala verksamheten. Innan det borgerliga makttillträdet 2006 hade vi en servicekultur i Lunds kommun. Den håller på att ersättas av en nedskärningskultur. Det enda som diskuteras ute i verksamheterna är hur stor försämringen ska bli i år och nästa år och hur man ska kunna förklara detta för brukarna och invånarna. Försämringarna slår mot alla verksamheter – allt ifrån skola, förskola och äldreomsorg till parkskötsel och stöd till barnkultur och idrottsföreningar. Därtill ökar busspriset från 17 till 19 kronor för en enkelbiljett.

Allt fler föräldrar oroar sig för de växande barngrupperna i Lunds förskolor. De borgerliga fortsätter låta grupperna växa, och har till och med skapat ett system där förskolorna måste ha för stora grupper för att klara sig ekonomiskt. Detta leder till stress och oro hos barnen och frustration bland personalen. Vänsterpartiet kräver, tillsammans med de andra rödgröna partierna, att kommunen ska leva upp till 11/16-målet, alltså max 11 barn i småbarnsgrupperna och 16 barn i de äldre grupperna.

De borgerligas nedskärning på Vård- och omsorgsnämnden gör att det saknas 29 miljoner inför nästa år. Detta motsvarar lönen för ungefär 70 undersköterskor. Lunds äldreboenden har fått allt sämre personaltäthet, och det är flera månaders kö för att få en plats på ett äldreboende. Genom ständig kostnadspress försämras vården av våra äldre, och otryggheten på våra äldreboenden ökar. Vi kräver ett stopp för dessa nedskärningar.


Bostadslösheten i Lund ökar, och de borgerliga står handfallna inför problemet. Det behövs bättre resurser för ökat bostadsbyggande, fler bostäder till sociala ändamål, och att kommunstyrelsen tar ett övergripande ansvar för att bekämpa hemlösheten i Lund.


Vänsterpartiet kräver i sitt budgetförslag ett stopp för nedskärningarna, så att den kommunala verksamheten kan få utvecklas istället för att steg för steg avvecklas genom nedskärningar. Vi vill bevara och utveckla kvaliten i den kommunala välfärden. Därför föreslår vi en skattehöjning på 40 öre.


Tidigare:
Lunds förskola: det kostar 20 öre; "Storsatsningen"; Hyckleri om hemlösa;
Länk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar