måndag 8 mars 2010

Tungt om rut

Den borgerliga regeringens trovissa offensiv för rut-avdrag har nu fått ett dråpslag. Den försåtliga argumentationen, som skapade viss turbulens bland de rödgröna partierna, byggde på att 11 000 nya jobb skapats genom skatteavdraget för hushållsnära tjänster. Uträkningen har arbetsgivarorganisationen Almega stått för. Märk att de redan i förra veckan började glida på formuleringarna. Roland Spånt visade igår i ett inlägg i SvD att siffran snarare är cirka 900 nya jobb. Det blir onekligen dyra jobb, cirka 800 000 kronor per år och tjänst.

Min åsikt, vilken jag argumenterat för tillsammans med två andra vänsterpartister från Lund i ett inlägg i SDS förra året, är i och för sig att vänstern gjort ett kardinalfel då man skiljt på rot och rut. En barnsköterskas arbete kan aldrig vara mindre värt än en tapetserares, och ska man tillåta privatpersoner att göra skatteavdrag för det ena bör man göra det för det andra. Till saken hör att rot tills nu betraktats som en ren konjunkturåtgärd, som avskaffats när hjulen börjat snurra igen. Detta är naturligtvis ett måste, annars förlorar denna typ av stimulansåtgärder sitt syfte. Dessutom skapar en permanent subvention en ny och högre prisbild.


Nu vill vänsterpartiet avskaffa bägge när konjunkturen vänder, medan de borgerliga verkar vilja köra så väl rot som rut oavsett konjunktur. Vänsterns ståndpunkt är följaktligen åter den enda rimliga. Därtill har regeringen nu alltså tappat all trovärdighet i frågan genom att överdriva sysselsättningseffekten med cirka 1 300 procent. Egentligen borde man inte bli förvånad.

3 kommentarer:

 1. Prisbilden kommer absolut inte bli högre angående de tjänster som är subventionerade och hör till RUT, hur tänker du?

  Det är en marknad som knappt kan existera med så höga skatter som man har på arbete i sverige. Det kommer ALLTID vara ett låglönejobb då det hela tiden vägs mot om man gör jobbet själv.

  Om arbetsmarknaden vänder och det blir mer jobb så kommer en RUT jobbare och vilja ta ett vanligt jobb där man alltid kommer tjäna bättre.

  Nu kommer inte arbetsmarknaden bli så bra under överskådlig tid så det är bra att dessa finns.

  Vi har en helt ny situation där asiatiska länder formligen ÖSER UT högutbildad arbetskraft och det gör att konkurrensen kommer ändras kraftigt.

  SvaraRadera
 2. Min argumentation om priser gällde ju Rot, men även vad gäller Rut finnas det redan indicier på att företag och kunder "delar" på förtjänsten. Vad gäller Rot är det alldeles uppenbart att en mycket stor del av subventionen kommer att ätas upp av ökade byggpriser om de blir kvar över en högkonjunktur, då byggföretagen i praktiken kan välja vilka jobb de ska ta. Därför har det, i alla fall tidigare, funnits politisk enighet om att betrakta det som en konjunkturåtgärd.

  SvaraRadera
 3. Jag är benägen och hålla med där om ROT, tycker faktiskt att det är ett ganska knepigt avdrag. Möjligen om det gått uteslutande till energibesparande åtgärder så kanske.
  Däremot borde man lägga till IT, alltså frustrerade datoranvändare som får krupp på krånglande datorer där det finns många ungdomar mm som kan rycka in.

  SvaraRadera