onsdag 24 mars 2010

Personalpolitik som positivistisk terror

Bara alla tänker positiva tankar om sig själva och sin arbetsplats så blir allting bra. Se där, i ett nötskal Lunds kommuns nya personalpolitik som behandlas av kommunfullmäktige på torsdag kväll.

Redan förra året drogs 6 500 anställda in i något som kallas Utvecklingsresan. För dyra pengar försökte ett konsultföretag få personalen att under en halv utbildningsdag på Arenan gå in i en positiv "utvecklingsspiral" genom självreflektion, se reportage i SDS juni 2009. Konceptet är hämtat från så kallad kognitiv beteendeterapi, vilket just nu är en stark riktning inom psykoanalysen, och neurolinguistic programming, ofta med starka kopplingar till New Age.

I veckans Kobra granskades den positiva terror som på senare år blivit miljardindustri genom livsstilscoacher och självhjälpskonsulter. Författaren till boken Smile or Die, Barbara Ehrenreich, intervjuades och påpekade bland annat att verkligt förändringsarbete drivs fram av att folk kritiserar befintliga strukturer, inte av att de går runt och tänker på hur de ska bli positiva och anpassningsbara.

Men inritningen på Lunds personalpolitik är inte längre att lösa verkliga problem och att systematiskt arbeta med att förbättra organisationens strukturer. Nu är inriktningen istället att påverka de anställdas attityder: De ska tänka rätt tankar och vara positiva. På så sätt skapas tysta arbetsplatser, där folk letar fel hos sig själva istället för att kritisera. På så sätt sker en individualisering av strukturella problem samtidigt som viktiga frågor, som t.ex. systematiskt arbetsmiljöarbete, prioriteras ner. De personalpolitiska styrdokumenten blir i denna anda flummiga och urvattnade på innehåll.
Medarbetarpolicyn är nu istället överbelastat med värdeladdade utrop och uppmaningar:

Vi gör det goda livet möjligt!
Vi vill inte bara följa utvecklingen – vi vill leda den!
Utvecklas du, utvecklas vi!


Ovanstående citat ur Medarbetarpolicyn är antagligen tänkta att vara direkt riktade till de anställda. Är det någon som på allvar tror att hurtfriska utrop ska förbättra personalpolitiken och skapa en bättre organisation? Det skulle onekligen vara befriande för den som dristar sig att läsa dokumentet om denna exercis i floskler dessutom finge utgå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar