måndag 29 mars 2010

Lund allt mindre borgerligt, allt mer rödgrönt

I en artikel idag i Sydsvenskan hävdas att lundaborna röstar efter eget huvud. Ett bevis för detta sägs bland annat vara att majoriteten ofta byts. Så må vara hänt, men tittar vi på tendensen i lundabornas sätt att rösta de fyra senaste valen framträder ett annat mycket intressantare mönster: Jämfört med Sverige som helhet bli Lund allt mindre borgerligt och allt mer rödgrönt.

Titta på figuren ovan. Den övre linjen visar differensen mellan de borgerliga partiernas röster i kommunalvalet i Lund och deras röster i riksdagsvalet i hela Sverige, uttryckt i procentenheter. Den undre linjen visar samma utveckling för de rödgröna partierna. År 1994 hade de borgerliga 6,5 procent fler röster i Lund jämfört med i riket, medan de rödgröna hade 7,6 procent färre röster. I senaste valet, 2006, hade Lund blivit betydligt mindre borgerligt jämfört med resten av landet, bara 3,3 procent över. De rödgröna hade på motsvarande sätt stärkt sin ställning och hade bara 1,7 procent färre röster än i riket.

Jag har funderat en del på orsaken till denna utveckling, men inte hittat något riktigt bra svar. De befolkningsgrupper som ökat mest i Lund, bortsett från studenterna, är ganska välbetalda grupper med anknytning till högteknologiska företag och universitetet. Denna klassmässiga förskjutning borde snarare ha givit en motsatt utveckling. En enkel men lätt observerbar förklaring är att Lunds politiska borgerlighet har varit svag och oföretagsam, medan de rödgröna varit mer aktiva och drivande. Detta är kanske ändå för enkelt, av det tråkiga skälet att för få människor är tillräckligt insatta i kommunalpolitiken för att det ska ge ett sådant långsiktigt utslag gentemot rikstrenden.

Jag vet alltså inte varför de rödgrönas relativa styrka i Lund vuxit, men utvecklingen är onekligen intressant, inte minst för den som hoppas på en ny politik i Lund efter höstens val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar