fredag 26 mars 2010

För sent, för oplanerat och för lite

Redan under förra året lämnade den rödgröna oppositionen i Lund in en gemensam skrivelse om ny budget för 2010. Resultatet hade då förbättrats gentemot prognosen, från minus 27 miljoner kronor till ett plus på minst 120 miljoner. Men i stället för en seriös budgetprocess, i vilken nämndernas verksamhet och resurser genomlyses, har borgerligheten valt att plötsligt och planlöst pytsa tillbaka en del pengar över verksamheten, i ett tilltag som mer liknar Bingolotto än styrning av en kommun.


Massmedialt har man försökt framställa det som att man satsar på skolan. Inget kunde vara mer felaktigt. Efter att ha skurit bort 65 miljoner från skolornas budget under tre års tid lägger man detta valår tillbaka 12,5 miljoner. Hälften av detta är en datorsatsning som skolorna själva förväntas motfinansiera med lika mycket ur sina nedskurna resurser. Hade borgarna velat ta ansvar för verksamheten skulle de först och främst sett till att upprätthålla kvaliteten i den. Antal lärare per elev har redan minskat med 8 procent de senaste tre åren.


I år har borgarna därtill valt att bara lägga ut 1 procent till de anställdas löner, trots att alla prognoser pekar på löneökningar på över 2 procent från och med april. Det innebär att alla skolor, förskolor och äldreboenden till hösten måste skära ner ytterligare på personalen. Datorer i alla ära, men borgarna betalar dem med färre pedagoger och med större barngrupper i förskolan. Slutligen har de i ramarna inför nästa år redan lagt ut en nedskärning på 0,85 procent på all kommunal verksamhet, vilken de på sedvanligt sätt försökt maskera genom att inte räkna upp kostnadstäckningen fullt ut.


De rödgröna partiernas gemensamma förslag till tilläggsbudget är definitivt ett steg i rätt riktning. I stället för att prata om hemlösheten vill vi göra något åt den, i stället för att döma människor till passivitet genom att stänga arbetsmarknadsprojekt vill vi öppna nya, istället för att lägga ner kommunens drogförebyggande arbete vill vi stärka det. Den volymmässigt största satsning är på barn och skola. Med 55 nya förskollärare, 32 nya grundskollärare och 10 nya gymnasielärare, utöver volymförändringar, kan vi åter börja närma oss målet: Att ge alla barn och ungdomar den omsorg och utbildning de förtjänar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar