tisdag 16 mars 2010

Missvisande om äldreomsorgen

De senaste åren har äldreomsorgen i Lund utsatts för kraftiga nedskärningar. Efter att först ha sålt ut ett antal hem till lägstbjudande upptäckte den moderata kommunledningen att personalen på dessa skars ner med mellan 20 och 30 procent. I stället för att bli oroade över detta gav de borgerliga ett uppdrag att också dra in på personalen på de hem som var kvar i kommunen. På detta vis har redan ett 40-tal tjänster skurits bort och kvaliteten kraftigt försämrats, samtidigt som vård- och omsorgsnämnden 2009 skapade ett ekonomiskt överskott på över 50 miljoner kronor.

Idag presenterar Vård- och omsorgsnämnden i Sydsvenskan något man kallar Nöjd kund-index som sägs peka i rakt motsatt riktning, på fler nöjda "kunder" inom äldreomsorgen. Enkäterna måste dock betraktas som direkt missvisande. De som fyller i dem står i en direkt beroendeställning till dem som utför enkäterna, svarsfrekvenser är mycket låg, etc. Den kraftigt försämrade kvaliteten inom äldreomsorgen i Lund uppmärksammades så sent som i januari i pressen då de anhöriga till de boende på Ribbingska protesterade mot personalindragningarna.

Uppdrag granskning visade i ett uppmärksammat reportage förra året att många äldre inte hade varit utanför dörren på flera år. Är det någon som tror att detta förbättras om man skär ner 20 procent av personalen? Den borgerliga framfarten inom Lunds äldreomsorg låter sig inte döljas av några dubiösa Nöjd kund-index.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar