söndag 15 januari 2012

Förtroendet för privat äldreomsorg

Svenskarnas förtroende för privata och kommunala äldreboenden.
Nu bekräftas att svenska folket har litet förtroende för privata äldreboenden. SVT:s Agenda har låtit Sifo undersöka inställningen till privatdrivna respektiva kommunalt drivna boenden. Medan endast 26 procent har förtroende för de privata har 66 procent förtroende för de kommunala. Siffrorna är än mer anslående i den åldersgrupp som har störst anledning att reflektera över skillnaden mellan privat och offentlig äldreomsorg. Av dem som är över 65 år gamla hade mindre än 18 procent förtroende för privata äldreboenden medan över 68 procent hade förtroende för de kommunala.  

Alla partier utom Vänsterpartiet står bakom att äldreomsorg drivs av bolag med avkastningskrav. Detta nyliberala experiment borde genast få ett slut. Forskningen har sedan 1980-talet visat att det i praktiken inte går att kvalitetssäkra vinstdriven äldreomsorg. Här upphandlas ju inte en färdig produkt, t.ex. en byggnad eller en bil, utan vårdande verksamhet. Då är det centrala hur något görs, inte att det görs, vilket i praktiken gör det omöjligt att skriva vattentäta avtal som går att övervaka.

På söndagkvällen debatterade Jonas Sjöstedt (V) och Annie Lööf (C) privat äldreomsorg i SVT:s Agenda. Fanns det någon som hoppades att regeringspartiernas representant skulle ha något vettigt att säga i sakfrågan?

Lööfs enda försvar av riskkapitalbolagen är det borgerliga mantrat från i höstas: Det viktiga är inte driftformen utan kvalitén. I debatten bekräftade Lööf samtidigt att den borgerliga taktiken i dessa frågor är att försöka vara i opposition mot sig själva. De vill plötsligt inte försvara de konkurrensupphandlingar de genomdrivit runt om i landet. Istället hänvisar de nu till valfrihet, till den fria etableringsrätt inom välfärdssektorn som de håller på att framtvinga med hjälp av LOV (Lagen om valfrihetssystem).

Jonas Sjöstedt frågade:
Vad är valfrihet? Är det Attendo eller Carema? Eller är det mer personal, bättre mat, bättre utbildad personal så att de kan göra ett bra jobb och ge en bättre vård. 
Sjöstedts debattstil var mer inriktad på att leverera förslag till lösningar än retoriskt fördömande. Det tror jag vänstern vinner på i längden.

* * * *
Uppdaterat 16 januari

I Aftonbladet publiceras på morgonen en ny väljarbarometer. Den visar att Vänsterpartiet stöds av närmare 8 procent av väljarna. Den största delen av telefonintervjuerna genomfördes före Vänsterpartiets kongress i trettonhelgen. Kommer V att hamna över 10 procent redan under 2012?
Länkat: Sifoundersökningen; SVT; SVT; SVT; SVTAB; DN; DN; SVD; SVD; SKD; NSK; HD; D;

3 kommentarer:

 1. Vi kan ju ex.vis titta på ett närliggande verksamhetsområde, nämligen personlig assistans. De som nyttjar privata företag är mer nöjd än de som har kommunen som assistansanordnare. Allt enligt en undersökning från Göteborgs Universitet från år 2009.
  http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/nyheterdetalj?contentId=873267

  Det hade alltså varit mer intressant att veta brukarnas uppfattning av privat kontra kommunal äldreverksamhet än enskilda händelser som påverkar opinionen tillfälligt. Hade det varit så jäkligt som Mats Olsson försöker framhäva så borde förtroendet för S och V (ev MP) öka på bekostnad av regeringen, men så är inte fallet.

  SvaraRadera
 2. Jag kan tänka mig att just personliga assistenter, som är något så pass ovanligt som ett på många håll fungerande brukarval, tillhör de grupper där vänstern inte bör ha några synpunkter på om de är privat eller offentligt anställda. Skillnaden mellan denna verksamhet, som ofta drivs i småbolagets eller kooperativets form, och utförsäljningen av ädreboenden och annan offentlig verksamhet till riskkapitalbolag, är milsvid.

  Brukarundersökningar i form av enkäter i äldrevården fungerar ofta dåligt eftersom svarsfrekvensen är låg och en mycket stor del av de faktiskt inkomna svaren är ifyllda av dem som undersökningen gäller - utförarna. Men det finns ju andra, mer handfasta kvalitetskriterier som personaltäthet, personalens utbildning, etc.

  SvaraRadera
 3. V behöver bara 1,3% mer så är vi över 10%! Nu Sveriges 4:de största parti (och 5:a är SD!). 100 000 röster från S och att en statistiskt signifikant andel miljöpartister hoppat över till V är extra uppmuntrande. Säger en del om vad deras miljöpolitik är värd.

  SvaraRadera