lördag 7 januari 2012

Innovationer i Skåne?

Regionrådet Pia Kinhult (M) vill förbättra klimatet för innovationer i Skåne. Regionen har antagit en internationell innovationsstrategi som går ut på att Skåne ska förbättra sin konkurrenskraft och säkra tillväxt och välfärd. Det ska bland annat ske genom att regionen uppmuntrar och stödjer innovativa miljöer i samarbete med andra aktörer.


Detta är naturligtvis vällovligt men Kinhult missar det allra mest väsentliga. Innovativa tillväxtregioner har aldrig uppstått genom att satsa på företagen, utan genom att satsa på människorna. Där människor trivs och känner att de har en framtid, dit flyttar verksamheter. Här kan regionen göra en avgörande skillnad inom sin kärnverksamhet: Sjukvård och kollektivtrafik.


Alla som bor i Skåne vet att inom dessa områden håller regionens verksamhet inte måttet. I många fall är man på väg i fel riktning, och håller de facto på att i rask takt försämra verksamheten. I stället för att utveckla den en gång så väl fungerande sjukvården har regionledningen skurit ner, privatiserat och genomfört en huvudlös tvångssammanslagning av sjukhusen i Lund och Malmö. Kliniker har utarmats, verksamheten går på knäna och flera uppmärksammade fall har visat att patientsäkerheten inte längre kan garanteras.


Istället för att satsa allt på moderna och snabba offentliga transporter drar regionen fram en ny satsning på massbilism med motorvägsutbyggnaden av E22. Alternativet, snabbtåg Malmö - Kristianstad, har knappt kommit upp på regionen dagordning.


Utgångsläget för Skåne är egentligen alldeles utmärkt, bara regionens makthavare förstår att leverera vad gäller det de verkligen kan påverka - sin egen kärnverksamhet.


Tidigare: Lund mot stjärnorna
Länkat: SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar