tisdag 17 januari 2012

Europakten får underkänt

Regeringen vill att Sverige ska ansluta sig till den så kallade Europakten. Oroande uppgifter förekommer om att moderaterna håller på att förhandla med socialdemokraterna om saken. Detta trots att svenskarna med ett rungande nej har avvisat euron. Anders Borg verkar vilja sitta med under eurotoppmöten, vad nu länder som inte har euron ska där och göra...

Argumentet från Fredrik Reinfeldts sida är att Sverige ändå inte förbinder sig till någonting genom att gå med i pakten. Men varför ska Sverige då gå med? Paktens hela syfte är ju att styra Euroländernas ekonomiska politik. Allt ska handla om budgetdisciplin, inget om sysselsättning och ekonomisk utveckling. Dessutom gynnas Tyskland ensidigt på de andra Euroländernas bekostnad, eftersom ingenting görs för att komma till rätta med de obalanser som den gemensamma valutan skapat och nu förstärker.

Europaktens ensidiga betoning på nedskärningar kritiseras nu från allt fler håll. När Standard & Poor's i förra veckan sänkte kreditbetyget för Frankrike och en rad andra Euroländer innebar detta ett direkt underkännande av Europakten. Själva sänkningen må ha varit väntad, men som påpekas i en analys i E24 är det intressanta här motiveringarna. Bland annat påpekar S&P att den ensidiga fokuseringen på fiskal åtstramning riskerar att bli självdestruktivt, ”då inhemsk efterfrågan faller med konsumenternas växande oro för sina arbeten och sin disponibla inkomst, vilket eroderar skatteintäkterna”.

Att välja att stå utanför detta projekt, som fått underkänt redan innan det sjösatts, handlar inte om småskuren nationalism utan om att ta ansvar för Europa och dess folk. Euron har i praktiken skapat den nuvarande krisen. Som Paul Krugman påpekat är det inte statsskuldernas storlek som är problemet, utan eurons konstruktion, med en centralbank som inte ytterst garanterar några lån. Det är därför som marknaden ständigt kommer att kräva nya garantier från euroländerna, vilket i sin tur sänker deras kreditvärdigheten likt ett dominospel. Därtill befara alltså S&P att krisen fördjupas med de ensidiga åtgärderna med syfte att förmå de krisdrabbade länderna att montera ner sina välfärdssystem och sänka folk löner och köpkraft.

Att under ordnade former hjälpa länderna att lämna euron är antagligen den enda vägen ut. 

Tidigare: Vi och skuldkrisen
Länkat: SVD; SVDDN; DN; E24; E24; E24; HDa.biz;

1 kommentar:

  1. Håller med, hela sättet att sälja in den här pakten - både av politiker, av ekonomer och i massmedias rapportering - har varit en sällsam uppvisning i politisk bluff, suddiga resonemang, förtäckta auktoritetshot och rena lögner. Göran Persson-intervjuerna i DI och SvD har bara varit det mest utmanande exemplet.

    Euron (och dess politiska korollarier) är ett piller som inte går att sälja till folket, vare sig i Sverige eller på annat håll, medan eliten ruskigt gärna vill att vi ska svälja det. Dixit.

    SvaraRadera