onsdag 11 januari 2012

Ögonklinik slås sönder för att privatiseras


Nu föreslår den politiska ledningen för Region Skåne att ögonsjukvården privatiseras. I Sydsvenskan hänvisar de moderata och miljöpartistiska regionråden med en mun till långa vårdköer, vilka förväntas försvinna genom att så kallat vårdval införs. Chefen för ögonkliniken, Roger Sidestam, har inte ens blivit tillfrågad och påpekar att detta hotar nyutbildningen av läkare eftersom konkurrerande privata entreprenörer slipper ta ansvar för den lilla detaljen.

Den till helt nyligen väl fungerande ögonkliniken har drabbats hårt av regionledningens tvångssammanslagning av sjukhusen i Lund och Malmö. Kliniken har splittrats och ett 20-tal läkare har sagt upp sig. I en artikel i december förra året påpekades att skåningarna numera kan glömma starroperationen om de inte vill åka till ett annat landsting.

De styrande har alltså på kort tid lyckats slå sönder en specialistklinik för att omedelbart därefter privatisera verksamheten med hänvisning till att den inte fungerar.

Var det någon som sa att vi behöver en ny ledning i Region Skåne?

Länkat: SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar