onsdag 11 januari 2012

Lund behåller färdtjänsten

Lunds kommun behåller huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst. Det beslutet fattade kommunstyrelsen i eftermiddag. Något motförslag väcktes inte på mötet, men de moderata ledamöterna reserverade sig ändå mot beslutet.

Det har funnits ett visst tryck att föra över färdtjänsten till Region Skåne. De funktionshindrades organisationer i Lund har varnat för detta. Dels har man fruktat att kvalitén på färdtjänsten skulle försämras, dels har man påpekat att brukarinflytandet kommer att försämras ytterligare om besluten förs över till regionen.

Kommunstyrelsens beslut måste ses som en seger för Lunds färdtjänstresenärer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar