lördag 28 augusti 2010

Rut i snösvängen

De borgerliga har hävdat att avdraget för hushållsnära tjänster, Rut, skapat 11 000 jobb. I mars avslöjades i Svenska Dagbladet att detta var en grov överdrift, det verkliga antalet nya jobb i landet kan istället beräknas till cirka 900.

Från lundahorisont kunde jag i våras visa ett exempel på hur detta går till, då fastighetsägare som köper snöskottning av kommunen fått hemskickat blanketter på vilka de kunnat kryssa i om de hädenefter ville göra rut-avdrag för tjänsten.

Efter ifrågasättanden från Skatteverket har Förvaltningsrätten nu gett dessa 500 fastighetsägare i Lund rätt till fortsatt rut-avdrag för användning av den kommunala snösvängen. I detta fall rör det sig alltså om en avsevärd statlig subvention av privata fastighetsägare utan att ett enda nytt jobb har skapats.

Tidigare om Rut: En historia om Rut; Lögner om Rut; Tungt om Rut

Länkat: SDS; SDS; SKD; SKD; GP; DN; DN; Arb; HD;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar