fredag 27 augusti 2010

Borgarna och miljömålen

Kommunfullmäktige i Lund beslutade i går kväll om nya klimatmål för kommunen. De borgerliga partierna röstade igenom att växthusgaserna ska minska med 50 procent till år 2020 (jämfört med 1990 års nivå). De rödgröna partierna krävde att de ska minska med 60 procent. Överbudspolitik? En strid om påvens skägg?

Nej, skillnaden är jätteviktig. Lunds Energi, som värmer kommunens bostäder, kommer att gå över till biogas och är nästan CO2-neutralt till år 2020. Detta står för den stora minskningen. Skillnaden mellan de rödgröna och de borgerliga handlar egentligen om man därtill ska göra något åt trafiken eller ej. Ett mål på 60 procents minskning innebär att kommunen måste satsa på kraftfull utbyggnad av spårtrafik och annan kollektivtrafik. Samtidigt måste transporterna med personbil och lastbil börja minska.

Precis som den nuvarande så kallade miljöministern tror de borgerliga i Lund att man kan minska biltrafikens klimatpåverkan genom att – öka biltrafiken. Därför hade inte ens den nya motorvägsavfarten vid Gastelyckan hunnit invigas förrän borgarna tecknade avtal om att bygga en till motorvägsavfart, vid Ideon bara några hundra meter längre norrut.

I samma anda beslutade borgarna glatt att bygga ut den biltillvända handeln vid Mobilia. De vill försämra kollektivtrafiken genom att kasta ut bussarna från centrala Lund. De har chockhöjt taxorna i kollektivtrafiken. De skjuter spårvägssatsningarna framför sig, i detta fall visserligen grymt förrådda av sin egen regering som istället lägger infrastruktursatsningarna på vägar.

De rödgrönas klimatmål kräver tuffa insatser. För att nå 60 procents minskning av utsläppen krävs att man faktiskt börja ställa om trafiken. De rödröna har också visat att de är beredda att genomföra dessa satsningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar