torsdag 27 oktober 2011

Vi och skuldkrisen

Hur ska euroländernas skuldkris lösas? I debatten har vänstern påpekat tre saker, att euron är en viktig del av problemet, att det krävs stramare tyglar för bankerna samt att svenska skattebetalare inte ska rädda europeiska banker som exponerat sig för stora risker. Allt detta är förvisso rätt och riktigt, men jag tycker samtidigt att vi blir svaret skyldiga vad gäller de akuta åtgärderna. Är verkligen statliga garantier för andra länders betalningsförmåga önskvärt eller nödvändigt? De länder som står för garantierna har ju egna skulder och är lika utlämnade åt kreditorernas riskbedömning som Grekland. Systemet som skapats är instabilt och osäkerheten sprider redan ekonomisk turbulens över Europa, inklusive Sverige.

Kritiken bör riktas mot eurosystemets kärna, Europeiska centralbankens funktion. Faktum är att det finns en uppenbar lösning på den akuta skuldkrisen, en lösning som euroländerna vägrar att ens diskutera. Europeiska centralbanken borde göra det som varje nationell centralbank skulle göra i en sådan situation: Trycka mer pengar.

Paul Krugman har påpekat att länder som Storbritannien, Japan och USA, som har stora skulder och underskott, ändå fortsättningsvis har möjlighet att låna till låga räntor. Vad är deras hemlighet? Svaret är att de behållit sina egna valutor. Långivare vet att länderna när som helst kan finansiera sina underskott genom att öka mängden pengar i omlopp. Trycket skulle naturligtvis lätta dramatiskt om Europeiska centralbanken på samma sätt kunde vara yttersta garant för euroländernas skulder.

Skulle inte detta skulle orsaka inflation? Antagligen inte, enligt Krugman. Att trycka mer pengar är inte inflationsdrivande när ekonomin präglas av recess. Dessutom behöver Europa faktiskt en något högre total inflation, nuvarande nivåer låser fast södra Europa i fortsatt hög arbetslöshet och gör det svårare att betala tillbaks några lån.

Under influens av nyliberala ekonomer skapades EMU helt och hållet för att bekämpa inflation, en inflation som inte finns. Följaktligen är Europeiska centralbanken inte skapad för att hjälpa länderna att komma ur depressioner och skuldkriser. Men Krugman menar att ett gäng duktiga advokater säkert kunde hitta ett sätt att kringå statuterna, bara den politiska viljan hade funnits...


Länkat: SVT; SR; SRDN; DNSVD; SVDGP; AB; SKD;

2 kommentarer:

  1. Tveksamt om det verkligen är rätt väg, det är så USA nu försöker lösa sin skuldkris. Att trycka pengar innebär i stort sett samma sak som att skriva ner lånen, dvs man betalar tillbaka med sämre värde på valutan. Det ingen diskuterar är grundproblemet, att pengar skapas genom att någon sätts i skuld. Det finns inget sätt att sprida pengarna, Grekerna, Italienare etc. måste alla sätta sig i skuld för att få pengarna, som ju inte har något egentligt värde. Sen ska dom dessutom betala ränta på den, också med lånade pengar. Det blir en spiral mot undergång.

    SvaraRadera
  2. Poängen är inte att skriva ner statsskulderna genom inflation, utan att säkra kreditvärdigheten genom att förklara sig beredd att använda den outtömliga möjligheten att trycka pengar. Som jag skrev i inlägget skulle detta antagligen bara leda till en marginell ökning av den europeiska inflationen, och därtill en nyttig sådan.

    SvaraRadera