onsdag 9 november 2011

Lunds borgare älskar Carema

I Lunds kommun har de borgerliga valt att konkurrensutsätta en tredjedel av äldreboendena, och dessa enheter drivs av Carema Care. Det första Carema gjorde när de vunnit anbudsupphandlingen 2008 var att skära ner personalen med 20-30 procent. Kvarvarande personal fick dessutom extra arbetsuppgifter med tvättning och annat, vilket rejält minskade deras tid för vård och omsorg

Vänstern tillsammans med den övriga rödgröna oppositionen protesterade. Ganska snart började rapporterna om missförhållanden strömma in (se länkar till mina tidigare blogginlägg om detta nedan). De rödgröna krävde redan 2009 att Caremas verksamhet i Lund skulle granskas. De borgerliga, med kommunalrådet Tove Klette (FP) och nämndsordförande Lars Johansson (M) i spetsen, har hela tiden försvarat Carema. Kritik från anhöriga och personal har de viftat bort eller besvarat med en axelryckning.

För några år sedan hävdade borgarna att de ville konkurrensutsätta för att spara pengar till kommunen. Nu säger de att det inte alls handlar om pengar utan att de konkurrensutsätter för principens skull. Lika mycket som de ogillar demokratiskt styrd kommunal välfärd älskar de Carema eftersom Carema står för det som de gillar mest av allt: Privatisering. De ser helt enkelt privatisering som liktydigt med kvalitet.

Istället för att oroas över rapporterna om vanvård har Lunds borgare precis beslutat att bjuda in Carema och vilka företag som helst att utmana Lunds kommun och lägga anbud på den äldreomsorg som ännu finns kvar i kommunal regi.

Själv skäms jag av att leva i en kommun som återupptagit en av 1800-talets metoder för fattigvårdspolitik: Auktionera ut de som inte kan ta hand om sig själva till lägstbjudande. För vad är konkurrensupphandling, om inte just detta? Redan på 1800-talet hände det att man skrev in meningslösa garantier mot vanvård i avtalen mellan kommunen och den privata utföraren. Carema har idag visat att de inte skyr några medel för att komma runt sådana avtal, allt i syfte att maximera vinsten.

Förra året krävde Vänsterpartiet Lund att avtalet med Carema skulle sägas upp och att Lund omedelbart skulle återta äldreomsorgen i kommunal regi. Idag lämnade jag tillsammans med den övriga rödgröna oppositionen in nedanstående skrivelse till kommunstyrelsen.


Förhållandena inom vårdkoncernen Carema har nu uppmärksammats i bland annat SVT. En alarmerande bild av missförhållanden och vanvård träder fram: Konstant underbemanning, bristande tillsyn, upprepade fallskador, liggsår, undermålig hygien och sanitet, avmagring, apati och överdödlighet.

Det visar sig att det inom Carema finns en företagskultur som sätter kostnadsnedskärningar och vinst för kvalitet i omsorgen. Genom bonus- och delägarprogram har Caremas chefer själva blivit riskkapitalister. Människor som arbetar i och kring Carema Care vittnar om att företaget är mycket duktigt på att hitta kryphål i avtal och kontrakt. De jobbar hela tiden med dubbla budskap – utåt talar man om vårdkvalitet, inåt bara om att kapa kostnader. På boenden där en stor del av de äldre inte kommer ur sängarna förrän efter elva på förmiddagen talar man utåt om ”individuell vårdplanering” och att man arbetar med konceptet ”Den goda dagen”.

Gentemot kommunerna har Carema systematiskt bluffat med personallistorna för att låta påskina att de haft bättre bemanning på boendena än som varit verkligheten. På samma sätt har de svindlat bort med kommunen avtalad utbildning av personalen, Carema har helt enkelt rapporterat utbildningsdagar som aldrig ägt rum. I samband med skandalen på Koppargården i Vällingby har chefer på tre olika nivåer inom Carema varit inblandade i bedrägeriet.

Som en direkt följd av vanskötseln av de äldre planerar nu Socialstyrelsen att inspektera och granska hur enskilda kommuner säkerställer kvaliteten på Caremas äldreboenden. I Lunds kommun drivs en tredjedel av äldreomsorgen av Carema. Vi har ingen anledning att utgå ifrån att deras avtal med Lunds kommun ger några garantier att missförhållanden inte förekommer inom deras verksamhet här.

Därför föreslår vi att kommunstyrelsen skyndsamt tar initiativ till en genomgripande kontroll av hela Carema Cares verksamhet i Lund. Vi vill också att Lunds kommun tar kontakt med samtliga brukare och anhöriga inom verksamheten för att få deras bild av kvaliteten hos Carema.


Lunds Vård- och omsorgsförvaltning säger nu att de avser att kontrollera Caremas verksamhet i Lund. Inte en dag för tidigt, men omsorgsforskningen i USA visar att enda sättet att säkerställa kvaliten i riskkapitalbolagens äldreomsorg är att bygga upp en omfattande och ständigt vaksam kontrollapparat. Borgarnas kärlek till Carema har skapat en likadan situation i Lund och flera andra kommuner. Naturligtvis vore det enda anständiga att återta äldreomsorgen från riskkapitalbolagen.

* * * *

Uppdaterat 11 november

Alla chefer på Caremas äldreboenden i Lund har erbjudits bonus i form av en extra månadslön, i deras fall cirka 40 000 kronor, det rapporterar SDS. Under veckan har Caremas sagt att de slopar bonus- och delägarprogrammen för cheferna. Undrar om de chefer som redan är delägare, däribland regionchefen för södra Sverige, kommer att sälja eller behålla sina andelar? I övrigt har tidningarna rapporterat vanvård från en rad av Caremas verksamheter i Sverige, bland annat rapporterar DN en förnedrande jakt på kostnader genom att väga (!) blöjor för att kolla om de är tillräckligt nedkissade för att behöva bytas.Länkat: SVT; SVT; SVT; SVT; DN; DN; DNSVD; SVD; GP; GP; SKD; SKD; SDS; D; HD; HD; D; AB; AB; E24; Ex; LO-T

3 kommentarer:

 1. Ett tips till Sveriges politiker: läs Mats Hallenberg Statsmakt till salu: arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i
  det svenska riket 1618-1635, Nordic Academic Press, Lund 2008. Här tar han upp just de problem som Mats redogör för i sin blogg, d.v.s. att privatisering av offentlig service oftast efterföljs av ökade övervakningskostnader för att säkerställa servicen. De förväntade vinsterna äts således upp av nya kostnader. Det beror helt enkelt på att vinstintresset för de privata bolagen är större än viljan att ge bra service. Detta i sin tur skapar missnöje bland medborgarna, vilket leder till att den offentliga verksamheten, för att behålla sin politiska legitimitet, måste lägga resurser på att övervaka den privata verksamheten. Således behöver inte privatiseringar leda till minskade utgifter för skattebetalarna, utan snarare samma kostnad för sämre service. Det här behöver inte gälla all privatisering men i fallet som mats nämner så stämmer det ganska bra.

  SvaraRadera
 2. Och börjar den Anställde prata om Missförhållandena som finns inom Carema så riskerar denne sparken:
  http://lotidningen.se/2011/11/08/larm-med-jobbet/

  T Lindhom

  SvaraRadera
 3. Även Facket möjligör detta.

  Har någon hört eller sett dem kommentera detta för sina medlemmar?
  Nej!

  Personalens scheman är nu behovsbaserade och om man inte vill arbeta 7 dagar i veckan för att det inte behövs mer än 5h. pass så arbetar man numera hästpass- från morgon till kväll.

  Små/ gruppcheferna får däremot arbeta sina timmar o givetvis på vardagar o är lediga röda dagar

  Vilket bra arbete gör man då?

  SvaraRadera