fredag 4 november 2011

När barn nekas vård

Varje vecka tvingas barnintensiven i Lund neka barn vård. Idag finns det ingen patientsäkerhet för de yngsta.


Detta visar en internutredning som universitetssjukhuset har gjort. Katarina Hanséus, som är chef för barnkliniken föreslår att antalet intensivvårdsplatser  ökas från åtta till elva så att barnen ska kunna få den vård som krävs.


Till saken hör att sedan flera år tillbaka står dessa tre platser färdigutrustade, men på grund av brist på anslag kan de inte tas i bruk. Men den politiska majoriteten i Region Skåne, bestående av de borgerliga och miljöpartiet, vägrar ta ansvar för detta. Istället har de precis beslutat om nya drakoniska nedskärningar riktade mot den skånska sjukvården. Sammanlagt 700 miljoner ska sparas in till nästa år.


De styrande vägrar se eller erkänna sambandet mellan sina egna handlingar och utfallet. När barn dör på grund av brist på personal och resurser svarar ansvariga politiker med att förneka att detta överhuvudtaget kan ha något med brist på personal och resurser att göra.


De borgerliga har vunnit val genom jobbskatteavdrag och andra skattelättnader. Genom regeringens skattesänkningar betalar skåningarna cirka 13 miljarder mindre i skatt i år jämfört med vad de gjorde 2006 (allt annat lika). Borgarna har vädjat till den lägsta av mänskliga instinkter: Den småskurna egoismen, den egna plånboken för dem som har arbete och tryggad försörjning. Men de har samtidigt låtit påskina att detta inte ska drabba sjukvård och välfärdspolitik, och tyvärr har allt för många trott på detta.


Men när barn nekas vård borde det vara uppenbart för alla att ekvationen inte går ihop. Nu har det gått för långt. Det är dags för ett folkligt uppror i Skåne - mot nedskärningarna inom sjukvården.


Tidigare: Sjukvårdspolitiker (M) vägrar ta ansvar; Varför kris i sjukvården?


Länkat: SKD; SKD; NSK; LT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar