måndag 14 februari 2011

Kritiskt vid Lunds C


Tågresandet ökar. Trots obligatoriska förseningar efter tredje fallna snöflingan och trots regeringens styvnackade vägran att öka investeringarna i underhåll och nya spår så är det faktiskt så. En del beslut om utbyggnad hade tack och lov redan hunnit fattas innan det blev borgerligt, bland dem Citytunneln. Ett annan viktigt beslut är att börja bygga bort en av Södra stambanans flaskhalsar, nämligen sträckan mellan Arlöv och Lunds central. Enligt tidigare investeringsbeslut ska Trafikverket bygga ut från två till fyra spår på sträckan från Arlöv till Flackarp (den ljusa linjen på kartan, fram till viadukten över väg 108).

Tabellen nedan visar tågkapaciteten till och från Lunds C i riktning söder. I nuläget finns kapacitet för 15 tåg i timmen i vardera riktning. Med utbyggnad till fyra spår från Arlöv till Flackarp beräknar Transportverket att kapaciteten skulle öka till 22 tågsätt i timmen.Tåg/t

Nuläge

15

4 spår till:


– Flackarp

22

Ringvägen

24

Högevall

26

Lunds C

28–30

Tunnellösning

30+


Trafikverket räknar med att investeringen ska räcka för att klara det ökade behovet fram till år 2025 eller 2030, innan det åter blir för trång till och från Lunds C.

Med fyra spår fram till Ringvägen (orange linje, till Klostergårdens idrottsplats) skulle kapaciteten räcka ytterligare 5 till 10 år, och går man ända fram till Högevall (grön linje) skulle 26 tåg per timme kunna passera i vardera riktningen, vilket skulle räcka en bra bit bortom år 2040.

Så långt är utbyggnad till fyra spår in mot Lunds C relativt okomplicerad. Ska man däremot gå vidare med det sista steget kommer man in i stadskärnan på allvar och i kurvan mellan Armaturfabriken och bebyggelsen på Nygatan. Rivningar blir då nödvändiga och långdragna konflikter med de boende skulle vara att vänta. Det skulle visserligen ge ytterligare kapacitet, men nu pratar vi om att möta uppskattade behov som förväntas uppstå kanske 50 år fram i tiden. Mycket hinner hända innan dess, inte minst inom transportteknik.

På samma sätt kan inte den oerhört kostsamma idén att gräva ner fyra spår under Lund och förvandla Lund C till en underjordisk station försvaras ur behovssynpunkt. Detta skulle i så fall få ske helt på Lunds kommuns bekostnad.

Förutom den redan beslutade utbyggnaden finns det alltså ett fullt realistiskt och okomplicerat alternativ för att ytterligare öka kapaciteten mellan Malmö och Lund. Därtill finns det en rad andra spårinvesteringar i och kring Lund som redan borde varit igång, däribland spår på Lundalänken och spårutbyggnad mellan Malmö och Dalby. Men med en finansminister som på fullt allvar hävdar att Sveriges har "överinvesterat" i järnväg och en kommunikationsminister som hellre ställer in tåg än underhåller spår är det naturligtvis svårt att tro att någonting ska hända någonstans överhuvudtaget.

Länkat: SKD

3 kommentarer:

 1. Nu har det visst blivit en nyhet i lokaltidningarna (Skånskan och SDS).

  Vad som måste beaktas oavsett alternativ är att bron över Ringvägen är snart 80 år gammal (byggd som nödhjälpsarbete på 1930-talet) och håller på att tjäna ut sin tekniska livslängd vilket är normalt för betongbroar som byggs för 80-120 år. Inom tjugo år, om inte tidigare, måste man byta ut hela bron. Annat problem med bron är att underfarten är väldigt smal för fotgängare och cyklister, det finns inga cykelbanor utan i praktiken är det två smala gångbanor då hela Ringvägen är byggd för biltrafik. Eftersom bron ändå måste bytas ut kommer det inte bli dyrare om man bygger ut med två spår till, tvärtom kan man då börja med att bygga en dubbelspårig bro bredvid den nuvarande och efter det river ner den gamla bron och bygger en ny bro med bredare underfart på samma plats. Det vill säga tågtrafiken kan fungera som vanligt under byggtiden med väsentligt mycket färre störningar. Detta tycker jag talar för alternativet att bygga ut med fyrspår till Högevall, utöver det skäl jag nämner nedan.


  Det är i tidningsartikeln tyst om möjligheterna till pågatågsstopp vid Klostergården/ÅR, här förstår jag inte varför Helmfrid inte lyfte fram den möjligheten. Även detta ett skäl till att bygga fyrspår så långt som möjligt in till Lunds C.


  I övrigt hoppas jag nu att det går att förhandla fram en lösning med fyrspår in till Högevall, gång/cykel/serviceväg mellan Lund-Hjärup på nya bron över Höje å samt pågatågsstation vid Klostergården/gamla Källbymölla hållplats. Av olika skäl tror jag inte att en tunnel vid Lunds C är möjlig, det vore en enorm kapitalförstöring med tanke på allt som satsats på "Rydes undergång", plattformsbreddningarna, resencentrat, bron över spåren osv.

  SvaraRadera
 2. Bra synpunkter, Karl. Nu är verkligen läge att aktualisera det utmärkta förslaget med ett pågatågsstopp vid Klostergården/ÅR.

  SvaraRadera
 3. Jag tycker utan tvekan att man redan nu skall planera/utreda för fyra spår genom Lund och mot Eslöv, eller för den delen utreda alternativ till detta.

  Just nu är det mycket "duttande" i planeringen med kortsiktiga lösningar vilket riskerar att sänka tågens attraktionskraft mot andra transportmedel.

  Visst, vi vet inte hur det ser ut om 30 år. Men samtidigt vet vi att tågresandet ökar som aldrig förr. Jag är orolig för att denna, i grunden positiva, ökning avstannar för att infrastrukturinvesteringarna inte hinner med.

  Planeringsprocessen är omfattande och tar tid. Detta är i sig inte negativt utan en naturlig del av demokratin. Men det kan också hanteras med en framsynt planering där man i god till tittar på reella alternativ och på så sätt skapar underlag för en offentlig debatt.

  Tack för ordet!

  SvaraRadera