onsdag 9 februari 2011

Börja med Lund – Hjärup


Titta på den blå linjen på kartan. Den måste en cyklist idag följa för att ta sig från centrala Lund till Hjärup eller i omvänd riktning. Titta sedan på den ljusare linjen. Genom att anlägga en cykelväg längs med järnvägen skulle restiden för en tur mellan Lund och Hjärup i stort sett kunna halveras.

Nu är det så lyckligt att Trafikverket är på gång med utbyggnad av spåren fram till Flackarp. Om bara Lunds kommun visar lite initiativkraft skulle denna förbättring för cyklister kunna förverkligas samtidigt.

Miljöpartiet har lämnat in en motion till Lunds kommunfullmäktige om något man kallar en cykelhighway mellan Malmö och Lund. Det är bra. Men glöm inte att den krångligaste vägen för cyklisterna är just vägen ut från Lund, den som den blå linjen visar. Det är nog också på sträckorna från Hjärup och kanske Åkarp som det skulle vara möjligt att få flest resenärer att faktiskt välja cykeln till Lund – om det bara fanns en snabb och attraktiv cykelväg.

Länkat: SDS;

4 kommentarer:

 1. Inget dumt förslag även om det kräver en fortsättning inom Hjärup för de som skall vidare mot Åkarp/Malmö. Själv skulle jag vilja se en lösning där hela cykelvägen Malmö-Lund behandlas av ett organ istället för av fyra kommuner (Malmö, Burlöv, Staffanstorp och Lund) som i dagsläget. Svårast blir att ta ställning till hur lösningen skall se ut vid Höje å, en cykelbro över landskapet skulle underlätta pendlingen högst väsentligt ifall man kunde slippa att cykla upponer för dalgången men blir naturligtvis dyrt.


  Järnvägsutbyggnaden Arlöv-Flackarp har tyvärr blivit ett dåligt kompromissprojekt där man från statens sida inte har vågat eller kunnat sätta ned foten mot Lunds kommun för att få in fyra spår till Lunds C utan valt att sluta precis utanför stan. Saken har inte blivit bättre av att Burlövs kommun använt miljön som sakskäl (samma kommun som gått med på enorma ytkrävande exploateringar vid Stora Bernstorp och Öresundsterminalen och försökt locka till sig DHLs logistikcenter som skulle genererat 300 lastbilstransporter om dagen) för att pressa in ett tunnelbygge igenom Åkarp. Staffanstorp skulle då inte vara sämre utan har lyckats få till järnvägen skall sänkas igenom Hjärup. Jämförelsevis ett vettigare projekt då banans högsta höjd söder om Lund finns just där jämfört med tunnelbygget i Åkarp som inte kommer föra med sig något mervärde till järnvägstrafiken. Om projektet kan man läsa här: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Skane/Projektmall-med-projektstartsida2715/Om-projektet/


  Det man borde ha gjort är att bygga ut hela sträckningen Malmö-Lund på en gång samt hänvisat åkarpsborna till Sollentuna där betydligt fler personer hör buller från järnvägstrafiken; med fyrspår i markplan skulle alla husen närmast bullerisolerats hursom och moderna betongslipers är mindre bullerframkallande. Inom Lund kunde man med fyrspår bygga en pågatågsstation vid Klostergården/ÅR som det fanns på Källbymöllas tid. Vid infarten till stationen från Högevall kunde man antingen helt riva eller flytta de husen som finns vid Svanegatans viadukt, den röda trävillan och ett stort hus bredvid; där finns koloniträdgårdar vid järnvägen 25-50 meter bort dit de kan flyttas. Nygatans bebyggelse kan man spara som den är i och med att alla tåg utom godstågen kommer att stanna vid Lunds C vilket ger en hastighet om 60 km/h, denna hastighet gör att det inte blir så stora åverkningar på fasaderna om de är rätt isolerade och pålade (vilket dock kanske kommer behövas). Om man breddar banan på västra sidan kan man slopa parkeringen mellan Gasverksgatan och järnvägen söder om Armaturfabriken. Med Armaturfabriken kan man göra så att man river den delen som behövs för två spår, tvingar Posten att flytta (vilket de borde ha gjort iaf) och återuppbygger den gamla fasaden mot järnvägen. Det som försvinner blir Knorr-Bremses gamla verkstadslokaler och kontor på tredje våningen som inte har så mycket till kulturhistoriska värden och det som blir kvar av den gamla parkeringsplatsen söderut kunde bebyggas så som det var fram till 1970-talet. Trollebergsviadukten blir inget hinder med två spår västerut, norr därom försvinner lite av Peterskyrkans mark och lite planteringar men inget omistligt.

  SvaraRadera
 2. Tack för en intressant kommentar. Jag håller med dig i det mesta men kritiken mot Lunds kommun är i detta fallet oberättigad. Dåvarande Banverket har bara gått fram med sträckan Arlöv-Flackarp. Lund har aldrig behövt ta ställning till en fortsättning, och därför inte heller till en rivning av delar av Armaturen. Antagligen beror detta på att alla tåg har ungefär lika låga hastigheterna där, så vinsterna av att gå från två till fyra spår är obetydliga på denna relativt korta sträcka. Man kunde ju annars förvänta sig att de i alla fall ville bygga ut den ganska okomplicerade biten fram till Högevall, men inte hittills.

  SvaraRadera
 3. Att låta utbyggnaden nöjas vid Flackarp håller jag inte med om. Det finns ett antal skäl till min ståndpunkt:

  För det första möts Västkustbanan och Södra stambanan norr om Lunds Central. Samtliga av dessa tåg skall stanna i Lund givet att det inte är godståg vi talar om. På både VKB och SSB körs pågatåg som stannar överallt samt regionala tåg av typen Öresundståg och slutligen fjärrtåg typ X2000. Med fyra spår kan pågatågen- och regiontågen köras om av fjärrtågen och godstågen kan köras om av alla. Flackarp kommer att bli en flaskhals, speciellt eftersom kapaciteten halveras från 4->spår och att tågen inte kommer kunna köra lika fort inne i stan som ute på slätten. Att stoppa utbyggnaden vid Högevall ser jag som tveksamt, även en kort flaskhals är en flaskhals och leder till att tågen får stå i kö några hundra meter från stationen. Det vore dessutom en historiens ironi att väja för Armaturfabriken när denna industribyggnad uppförd för järnvägens behov inte kan maka på sig för järnvägens skull. Problemet löses inte heller av att man bygger en eventuell "yttre godsring", då får vi problemet att ännu mer jordbruksmark splittras upp för i det här fallet en ganska lågutnyttjad bana. Dessutom kommer transporterna till Tetra Pak igenom Lund att bestå och problemet med spårbrist gäller nästan persontrafiken mer än godstrafiken.


  De utredningar man har gjort av snabbspårstrafik Stockholm-Hamburg/Berlin har man även från Malmö stads sida godtagit att tågen kan hoppa över Malmö. Istället vore Lund ett mycket bra stopp (i Danmark Kastrup), då Armaturkurvan hursomhelst gör att tågen ändå inte kan köra mer än 60km/h och det finns goda bytesmöjligheter till regiontåg från Lund. Skall den idén förverkligas krävs det att det är fyra spår söder om stationen. Speciellt om man vill ha in ett stopp vid Klostergården/ÅR för pågatågen, något jag tror skulle kunna vara en viktig pusselbit för att bygga samman södra Lund till en riktig stad. Att ha tät bebyggelse intill järnvägen är inte något som bara Lund har, Berliner Stadtbahn är ett annat utmärkt exempel. Själv gillar jag utsikten över den södra infarten till Lunds C vid Armaturkurvan sett från passagerarfönstret och det borde inte saknas kreativitet för stadsarkitekter till att bygga in järnvägen i ett stadslandskap så att både boende och verksamheter kan få plats.


  En gång i tiden löste man "bomeländet" vid Bantorget på ett kreativt sätt: Alla var överens om att en tunnel måste byggas på en plats där bommarna nästan jämt var nere och trafiken stockade sig men många var emot att de lindträden som planterats ett cirka halvsekel tidigare måste sågas ned för tunnelns skull. Det löste man galant genom att flytta på lindarna, förvisso till en ganska hög kostnad men det var en engångskostnad och förde inte med sig något fördyrat underhåll av vare sig träd eller järnväg. Kunde man lösa problem på det viset 1930, kan vi säkert hitta en lösning där två spår till igenom Armaturfabriken kan byggas in utan att man behöver riva hela byggnaden.


  Apropå gamla Banverket så pressade jag dem en gång till varför de ville stanna utbyggnaden vid Flackarp och inte gå in i Lund, svaret var att efter västkustbanestriden var de rädda för att göra ett nytt försök igen att bygga ut inom Lund. De ser staden som ett omöjligt projekt och det är kanske inte så konstigt när man tänker på hur den förre stadsarkitekten för ett par år sedan gick ut med stora rubriker om att "Nygatans bebyggelse och hela Armaturen måste rivas" vilket var fullkomligt nys. Opinioner kan förändras med tiden, inte minst viktigt nu när den bilcentrerade samhällsplaneringen är på väg ut ur historien.

  SvaraRadera
 4. Nå, nu menar inte jag att fyra spår nödvändigtvis ska stanna i Flackarp. Jag bara konstaterar att det spårägande verket inte föreslagit något annat. Erfarenheterna från Västkustbanan genom Lund är förvisso avskräckande men Lunds kommun ställde hela tiden upp för utbyggnaden och det blev faktiskt byggt till slut.

  Det är mycket möjligt att man kan hitta fungerande lösningar, till och med genom armaturkurvan, men det verkar i alla fall inte vara det mest akuta spårprojektet i södra Sverige just nu. Vi kan ju försöka se till så att vi får spår på Lundalänken, spårutbyggnad Malmö - Dalby, pågatåg över Lomma, Marieholmsbanan, samt en del annat smått och gott först...

  SvaraRadera