måndag 7 februari 2011

Kajan som forskningsledare

Under senare år har de växt upp som svampar ur jorden: Olika organisationer som kallar sig nätverk och arenor för regional samverkan. Det gemensamma för dem är att de heter konstiga saker på engelska, de kostar mycket pengar och de saknar minsta spår av vettiga arbetsuppgifter. De vänder sig till region, kommuner, universitet och företag.

Rekryteringen av medlemmar påminner ganska mycket om beskyddarverksamhet: Den som vågar stå utanför anses visa ointresse för de typer av verksamhet som den nybildade organisationen kidnappat. Att ansluta sig blir an offer you can't refuse. Lunds kommun är redan medlem i ett tiotal sådana organisationer, ofta med årliga medlemsavgifter på mellan 100 000 och en halv miljon kronor vardera.

Den senaste av dessa heter Training Regions. På deras hemsida sägs idén vara att åstadkomma en arena för ...Training med fokus på städers och regioners säkra och uthålliga flöden av människor, energi, pengar, information, varor och tjänster. Begreppet Training sägs innefatta en kombination av utbildning, övning och forskning.

Ett kontor har redan upprättats i Malmö och en VD med förflutet på Räddningsverket har rekryterats. Man frågar sig vad de ska syssla med. Rädningsskolan i Revinge bedriver en väl etablerad utbildnings- och övningsverksamhet, som även innefattar ett framgångsrikt internationellt samarbete. Vid LTH och andra delar av universitetet bedrivs forskning inom alla de områden som utpekas, med ett redan väl utvecklat samarbete med andra aktörer inom brandskydds- och säkerhetsbranchen. Är det tänkt att den nytillträdde VD:n från Räddningsverket och hans organisation ska vara med och skaffa fram och styra framtida forskningspengar? I så fall: Vilka kvalifikationer har han för det?

Lund erbjuds att gå med i stödföreningen NESST (North European Societal Security Training) till det facila priset av 300 000 kronor om året, retroaktivt från och med 2010. Kommunstyrelsens majoritet verkar dock tycka att detta är för magstarkt, men är inne på att acceptera 185 000 om året från och med 2011. För detta får Lund rätt att använda Training Regions logotype och tillgång till föreningens matrikel. Något inflytande över verksamheten följer inte med medlemskapet.

Lund bör vänligt men bestämt svara:
– Nej tack, vi är redan med i så mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar