torsdag 10 februari 2011

Borgerlig personalpolitik

Lunds kommuns personalpolitik har försämrats kraftigt sedan det blev borgerligt 2006. Det senaste exemplet kom i förra veckan. Kommunstyrelsen beslutade då slutligen att avskaffa friskvården på arbetstid. Ärendet kom först upp i december men var så dåligt berett att varken ordföranden i arbetsgivarutskottet Carolina Nordbeck (FP) eller kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) kunde förklara vad det innebar. Därför fick det skickas tillbaka för omformulering. Samma sak hände i januari.

Tredje gången gillt lyckades den borgerliga majoriteten slutligen få fram en begriplig beslutstext. Friskvårdstimmen avskaffades och samtidigt sattes tak på friskvårdsbidraget, som de anställda kan utnyttja på sin fritid, till 1 700 kronor per år. Det villkorades också med en egenavgift på 20 procent av kostnaden. Som jämförelse bör påpekas att ett årskort på Nautilus Högevall kostar
3 348 kronor.

Personalvård har förvisso aldrig varit borgerlighetens starka sida. Systematiskt arbetsmiljöarbete har bytts ut mot självterapeutiskt flum. Rehabilitering har bytts ut mot uppsägningar och utköp av personal. Att man nu kör över personalen och samtliga fackliga organisationer och försämrar de anställdas möjligheter att bedriva friskvård är bara alltför följdriktigt. Ibland undrar man hur de borgerliga tänker, om de nu överhuvudtaget gör det ...


PS. Man kan dessutom starkt ifrågasätta om Lunds kommunstyrelse verkligen har laglig rätt att på detta vis inskränka de kommunala nämndernas hittillsvarande rätt att med egna medel bedriva friskvårdspolitik. Kommunens högsta organ heter kommunfullmäktige.

Tidigare: Borgarna avskaffar friskvården; Personalpolitik som positivistisk terror

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar