onsdag 9 februari 2011

Det utbildade fattighuset

Regeringen lanserar nu sin utlovade utbildningskampanj inom äldreomsorgen. Under fyra år ska i genomsnitt 250 miljoner kronor användas till personalens fortbildning. De fackliga organisationerna är kritiska och menar att äldreomsorgen framförallt behöver förstärkas genom mer personal. Eftersom arbete inom äldreomsorg är ett låglöneyrke bör dess status dessutom höjas genom att lönerna uppgraderas.

Hur ser då verkligheten ut i förhållande till regeringens kampanj? För Lunds kommun blir en rimlig tilldelning av regeringspengarna cirka 2,5 miljoner kronor i genomsnitt per år. Pengarna torde räcka till heltidsstudier för 6 av de nästan 2 500 anställda inom vård och omsorg i Lund. Men antalet anställda har där genom neddragning stadigt minskat sedan 2007. Under 2009 beslutade de borgerliga att i ett slag minska personalen med 10 procent på äldreboendena.

Inför 2012 avser de borgerliga i Lunds kommun att dra ner på personalen med ytterligare nästan 3 procent genom att låta bli att räkna upp för löner och kostnader. För vård och omsorg innebär det sparbeting på cirka 44 miljoner kronor, vilket alltså ska jämföras med de 2,5 miljoner som regeringen vill använda till att utbilda personalen inom Lunds äldreomsorg.

Regeringen kallar detta för "omvårdnadslyft". I själva verket håller äldreomsorgen i många kommuner på att sänkas, något som regeringen naturligtvis är mycket väl medveten om. Hur tror de för övrigt att de personer som utbildas ska förmås att stanna när nedskärningarna gör arbetssituationen allt odrägligare, samtidigt som löneutrymmet minskar allt mer?


Fotnot: Titeln på blogginlägget är en travesti på uttrycket Det befästa fattighuset, som var namnet på en pamflett mot de svenska krigsivrarna inför det första världskriget.

Länkat: SVT; SVD; DN; GP; HD; NSK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar