tisdag 8 maj 2012

Lund inför 2013

Vad kommer att hända med Lunds kommun de närmaste åren? Två scenarier står emot varandra. Det goda alternativet är att vi tar vara på Lunds unika förutsättningar till invånarnas fromma. Vi kan åter börja satsa på skolan, förskolan och omsorgen. Med relativt små medel kan kulturen och föreningslivet åter blomstra och den kommunala servicen sättas på fötter.

Det sämre alternativet är att fortsätta nedskärningarna och privatiseringarna. De borgerliga maktahavarna har nu presenterat sitt budgetförslag för 2013. Trots att kostnaderna för verksamheten beräknas öka med 2,73 procent justeras budgeten bara upp med 2 procent. Det innebär en nedskärning på all verksamhet med cirka 0,73 procent. Det blir i så fall det sjunde året i rad med liknande urgröpning av bland annat skolan och äldreomsorgen i Lund. Alla diskussioner ute i verksamheten handlar numera hur man ska minimera skadorna av året nedskärningar. Att planera för att utveckla verksamheten är det inte tal om.

Trots de fortsatta nedskärningarna balanserar borgarnas budgetförslag runt nollstrecket vad gäller resultatet. Det finns inga marginaler alls. Kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) flaggar enligt Sydsvenskan för att det trots allt kan bli en skattehöjning om nya prognoser skulle visa att resultatet försämras ytterligare. 

Detta visar att Lunds borgerlighet är djupt oeniga om framtiden. Medan ett eller flera av allianspartierna har velat gå ännu hårdare fram med nedskärningarna har detta avvisats av andra. Jag förmodar att det är Moderaterna, eventuellt understödda av Kristdemokraterna som för det mesta gör som M säger, som velat gå ännu hårdare fram, medan Folkpartiet och Centern hållit emot. När nu inte Mats Helmfrid fått som han vill hotar han med skattehöjning, inte för att förbättra servicen för lundaborna utan för att förbättra kommunens resultat.

De rödgröna partierna kommer att presentera sina budgetförslag under de kommande veckorna. Beslut om budgeten fattas av kommunfullmäktige i juni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar