torsdag 3 maj 2012

Privatisering på tur: LSS i Lund

Vilka planer har egentligen Lunds borgare för de funktionshindrade i Lund
Riskkapitalbolaget Attendo Care driver sedan 2008 fem LSS-boenden i Lund, medan Carema har hand om sex äldreboenden. Vi fick i förra veckan veta att Attendo har lagt en så kallad utmaning på fyra LSS-boenden till i Lund. Allt enligt borgarnas beslut förra året att införa utmaningsrätt för privata företag att ta över vilken verksamhet som helst inom Lunds vård och omsorg. Detta håller nu på att beredas av förvaltningen för senare beslut i vård- och omsorgsnämnden. De anställda protesterar och de boende känner sig som handelsvaror.

Idag fick jag ett SMS från en vän som jobbar inom det som numera kallas Stöd och aktivering (personliga assistenter). De är 160 anställda som ryktesvägen fått reda på att deras verksamhet ska privatiseras. Därför frågade jag nämndens ordförande Lars Johansson (M) vad detta var för tilltag. Han uppgav lite motvilligt att nämnden på sitt förra möte beslutat att upphandla, men var i övrigt mycket förtegen.

Jag kollade protokollet från nämndens möte 18 april. Mycket riktigt, nu privatiseras all personlig assistans i Lund (sid 18-19). Syftet är att spara pengar på de funktionshindrade. Borgarna och Miljöpartiet var eniga om beslutet medan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gick emot. Upplägget blir enligt LOV (Lag om valfrihetssystem) vilket betyder att det inte går att kräva att någon ur personalen får ha kvar sina jobb, och att ingen funktionshindrad kan räkna med att få ha kvar den hjälp som de trivs med.

Den väl fungerande kommunala verksamheten läggs helt sonika ner och sedan får de privata dela på resterna, allt efter tycke och smak. Förutom att personalen förlorar sina jobb innebär beslutet en kraftig inskränkning i valfriheten för brukarna, alla tvingas nu välja privata utförare.

Min vän som först slog larm om detta tror att privatiseringsivern inte bara handlar om pengar, även om det är en stor drivkraft, utan om ansvarsfrågan.
- Så slipper kommunen ta ansvar för att alla lagar och förordningar följs vad gäller LSS. Det lägger de i praktiken över på privata firmor och sedan är det upp till brukarna själva att bevaka sina intressen, eller anhöriga ifall brukaren inte kan själv. Men om brukaren inte har några anhöriga så 'ägs' man på något sätt av bolaget och är i deras händer helt och hållet.
Till saken hör att kommunalrådet Tove Klette (FP) i valrörelsen 2010 lovade lundaborna att det inte blir några fler privatiseringarna inom vård och omsorg. När jag förra året försökte konfrontera henne med beslutet att införa utmaningsrätt menade hon att det kan röra sig om kringtjänster, t.ex. att en enmansföretagare utmanar vaktmästartjänsten på ett boende. Men på mötet 14 april var samma Tove Klette med och genomdrev en av de större privatiseringarna inom LSS som någonsin ägt rum i landet.

Miljöpartiet visar också att de aldrig är att lita på när det gäller att försvara välfärden. Utan att blinka inskränker de valfriheten för Lunds funktionshindrade och kör ut deras personliga assistenter i arbetslöshet, allt för den överordnade ideologiska principen att privat är bra.

5 kommentarer:

 1. Lite kommentarer: Mats skriver "Den väl fungerande kommunala verksamheten läggs helt sonika ner". Man kan dock fråga sig hur väl den kommunala verksamheten fungerar. De som nyttjar privata företag inom personlig assistans är mer nöjd än de som har kommunen som assistansanordnare. Allt enligt en undersökning från Göteborgs Universitet från år 2009.
  http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/nyheterdetalj?contentId=873267
  Mats skriver också "Syftet är att spara pengar på de funktionshindrade" I media pågår f.n en debatt om övervinster bland företag inom personlig assistans. Det är konstigt att kommunen i så fall inte kan få ett överskott på assistans om övriga får det. Kommunen får ju samma intäkter från Försäkringskassan som andra företag (förutom de första 20 timmarna). Kvalitén kan ju knappast vara bättre i kommunen om brukarna ändå är mer nöjd med privata assistansanordnare.

  SvaraRadera
 2. Att dra generella slutsatser av Göteborgsundersökningen är dubiöst, dels eftersom den utfördes i Göteborg för ett antal år sedan, dels eftersom det är självklart att de som kan och vill göra ett aktivt val ofta är mer nöjda än de som inte kan det.

  De som har personlig assistans från Lunds kommun är ofta de som behöver mest stöd. Ett årligt underskott på cirka 5 miljoner är strukturellt - det beror på behov i verksamheten som inte täcks av intäkterna, vilket varje seriös genomgång skulle visa.

  SvaraRadera
 3. Sen tror jag att en av anledningarna till att Lunds kommun har större konstnader är att man som tillsvidareanställd i kommunen faktiskt har en viss anställningstrygghet (uppsägningstid, chans till omplacereing etc) något det verkar skralt med inom privat assistans

  SvaraRadera
 4. Men hur ska det bli med oss, personliga assistenter? Tänk på de som kanske tar hand just nu om dina föräldrar.

  SvaraRadera
 5. Det är helt vansinnigt! Jobbar själv som assistent. Just anställningstryggheten är ju det som försvinner. Många kommer därför att sluta och söka sig vidare. Det kommer i samband med privatiseringen bli stor omsättning på personal i verksamheten, vilket kommer gå ut över brukarna. När inte ens cheferna finns kvar som känner brukaren, hur ska det vara möjligt att få kontinuitet i verksamheten?

  Resultat: Det blir mycket sämre för både brukare och assistenter. Vidriga politiker!

  SvaraRadera