torsdag 23 maj 2013

Landets stolthet och hopp


Efter hemliga partiledaröverläggningar kom S och MP idag överens med de fyra borgerliga om att fortsätta med vinstdriven skola, vård och omsorg. Beskedet var kanske väntat men inte desto mindre tragiskt. Sverige är förutom Chile det enda land i världen som har kommit på den ljusa idén att skolor bör bedrivas med ägarnas vinstmaximering som motiv. Sett ur ett internationellt perspektiv, liksom i förhållande till den svenska opinionen, består nu riksdagen av sju extremistpartier och ett normalt parti, det senare är Vänsterpartiet.

Som alibi för uppgörelsen ska utredningar göras om meddelarskydd, offentlighetsprincip, samt någon sorts möjlighet för Skolverket att lägga sig i bemanningen efter uppenbar misskötsel. Den socialdemokratiska partikongressens berömda "kompromiss", som vissa tolkade som ett kommunalt veto, mynnade ut i att kommunerna ska ha möjlighet att föra dialog med skolkoncernerna. 

Observera också att uppgörelsen släpps dagen innan öppnandet av Miljöpartiets kongress. Ombuden, varav många uttryckt kritik mot vinstdriven skola och välfärd, har blivit överkörda redan innan kongressen börjar.

Starka röster inom S och MP ifrågasätter sina partiers politiska självständighet. I allt fler frågor har de lagt sig på högerregeringens linje: Skattepolitiken, överskottsmålet, vinster i välfärden, flyktingpolitiken, nya motorvägsbyggen - antingen tillsammans eller endera av partierna. Ett paradoxalt exempel är att S verkar vilja göra upp med FP om att bygga nya kärnkraftverk samtidigt som MP:s drömregeringen tycks vara S+FP+MP.

Finns det då inget hopp för ett rödgrönt alternativ 2014? Har MP definitivt förvandlats till ett principlöst maktparti och S till ett eftergiftsparti utan ideologi och ambitioner? Det ser onekligen ut så just nu.

Men en rejäl opinionsuppgång för Vänsterpartiet skulle snabbt kunna rita om kartan. Det skulle skapa nervositet bland högern inom S och MP och stärka dem som inte tror att politikens ramar ligger inom den nyliberala agendan.

Så låt oss stärka Vänsterpartiet - landets stolthet och hopp! 


Länkat: SR; AB; DN; DNSVD; SKD; GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar