torsdag 23 maj 2013

Tillbaks till arbetslinjen – rehabilitera!Kostnadsutvecklingen för Lunds kommuns utköp av anställda framgår av figuren ovan. Förra året mer än fördubblades summan. Vad döljer sig bakom dessa siffror?

Under 1970- och 1980-talen bedrevs fortfarande ett omfattande och systematiskt rehabiliteringsarbete i Lunds kommun. Tunga åtgärder och resurser sattes in för att sjukskrivna skulle finna vägen tillbaka till ett arbete i kommunen. Denna linje var i princip framgångsrik. Sjukskrivningstalen var betydligt lägre än de är idag, framförallt på grund av att tiden per sjukskrivning var kortare. Samtidigt var det otänkbart att någon skulle bli uppsagd eller köpas ut på grund av sjukdom. 

Sedan dess har Lund, liksom de flesta andra offentliga och privata arbetsgivare, ändrat policy. Först monterades den aktiva rehabiliteringslinjen ner, vilket ledde till att antalet långtidssjukskrivna ökade dramatiskt. 

Men sedan 2007 är lösningen istället att avsluta anställningen, vilket ofta leder till att folk via stupstocken i sjukförsäkringen och arbetsförmedlingen så småningom hamnar i Fas 3 eller hos kommunens socialtjänst. Men trots detta ökar nu sjukskrivningstalen igen.

Anställningen avslutas ofta genom utköp, den anställde erbjuds till exempel sex månadslöner mot att säga upp sig. Mellan 2011 och 2012 ökade antalet utköpta på detta sätt från 39 till 51 personer. I den senare siffran fanns fyra personliga assistenter som drabbades när kommunen lade ner verksamheten, men en absolut majoritet av ärendena hänger samman med sjukdom. 

Det är ovärdigt en arbetsgivare med 9 000 anställda att inte göra allt för att stödja de anställda att komma tillbaks till arbetet. Kostnaderna i form av lidande och personlig förödmjukelse för den enskilde är omätbara men även samhällsekonomiskt är det slöseri med människors förmågor och således en ren förlust.

Därför lämnade jag idag in en motion till kommunfullmäktige med två förslag. Dels att Lunds kommun återgår till ett systematiskt rehabiliteringsarbete, dels att kommunen som princip inte använder sig av utköp eller annat sätt att som arbetsgivare avsluta anställningen på grund av sjukdom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar