måndag 26 september 2011

Hemlig rekryteringsprocess

Lund håller på att rekrytera ny kommundirektör. Den som är intresserad kan vända sig till kommunkontoret. Fast kanske ändå inte.

Lund har för första gången valt att lägga hela rekryteringsprocessen av ny kommundirektör i händerna på ett privat rekryteringsföretag, det stockholmsbaserade Transearch International Sweden AB. Därigenom bryter kommunen inte bara mot sina hittillsvarande demokratiska principer om bred medverkan i rekryteringen. Offentlighetsprincipen sätts också ur spel eftersom alla kandidater hanteras inom rekryteringsföretagets privata hägn. 

Argumentet för att hantera saken på detta sätt kommer från detta rekryteringsföretag och går ut på att ingen med rätt kompetens skulle söka om det hanterades öppet. Men det stämmer inte med Lunds kommuns hittillsvarande erfarenhet. Vid chefstillsättningar har kommunen tidigare hanterat konfidentiella ansökningar med framgång och lokala medier har också förstått och respekterat skälen till att inte läcka namnen på dem som av hänsyn till sina nuvarande arbetsgivare velat bli behandlade konfidentiellt.

Vid alla hittillsvarande rekryteringar av chefer i Lunds kommun har kommunstyrelsens arbetsutskott varit referens- och intervjugrupp. Nu inskränks gruppen till tre kommunalråd. Övriga kommer inte att få reda på något förrän valet av person redan är gjort. De ställs inför valet - take it or leave it. Detsamma gäller representanter för verksamhet och fackföreningar. Informationen kommer till dem när valet av ny kommundirektör redan är gjort. 


Den rödgröna oppositionen var beredd att kompromissa och inskränka gruppen politiker till fyra personer. Detta ville den politiska majoriteten inte gå med på, som genomdrev sin linje med röstsiffrorna tre mot två på kommunstyrelsens arbetsgrupps möte i eftermiddag. Man kan säga att rekryteringen av ny kommundirektör kunde ha fått en bättre start.


Länkat: SKD som bara har ett litet fel i sin artikel. Normalt brukar samtliga partier i kommunstyrelsens arbetsutskott, alltså även Vänsterpartiet och KD, delta i rekryteringsarbetet när nya chefer ska tillsättas i Lunds kommun.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar