torsdag 13 oktober 2011

IT, jag och lundaborna

En effektiv spärr mot insyn...
Lunds kommun håller just nu på att överge pappershögarna till förmån för handlingar i elektronisk form. Sedan i våras får kommunstyrelsen inte längre några kallelser och mötesdokument i pappersform. Alla ledamöter har utrustats med en läsplatta (Ipad) som de tar med på mötet, men dokumenten går naturligvis lika bra att ladda ner och läsa på en vanlig dator. Nu följer de andra nämnderna efter.

Detta ger uppenbara fördelar i pappersbesparing och tryckkostnader, varje kommunstyrelsemöte brukade generera en decimetertjock lunta till var och en av de 26 ledamöterna och ersättarna. 

Men informationsteknologins utveckling ger också helt nya möjligheter att öka lundabornas insyn i de kommunala beslutsprocesserna. Tidigare har beslutsunderlag och tjänsteskrivelser av naturliga skäl enbart kunnat distribueras i ett fåtal exemplar, t.ex till massmedia och de politiska partiernas kanslier. Nu kan allt bli tillgängligt för i princip alla lundabor utan några som helst extra kostnader.

Det är därför obegripligt att kommunen hittills valt att lägga de digitala handlingarna på personliga mötesportaler skyddade med lösenord. Det inte bara hindrar allmänhetens insyn, det omöjliggör också för de förtroendevalda att se handlingar från andra nämnder än den som de själva sitter i.
 
Jag och Hanna Gunnarsson (V) har därför lämnat in en skrivelse där vi föreslår att alla nämndernas möteshandlingar görs offentliga på kommunens hemsida, naturligtvis med undantag för det fåtal dokument som är sekretesstämplade.

Ju mer information till allmänheten, desto bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar