onsdag 12 oktober 2011

FP: Bort med elevinflytandet

Här är det väl i alla fall inte "överdemokratiskt"?
Lars Hansson (FP) är ordförande i Barn- och skolnämnd Lunds stad. På sin blogg Liberal skolpolitik ur ett Lundaperspektiv går han till storms mot de ansatser till elevinflytande och demokrati han tycker sig se tecken på i Lund. 

Den folkpartistiske nämndsordföranden har tydligen stött på en gymnasielärare som haft mage att fråga sina eleverna hur de ville utforma undervisningen. Därmed måste ju måttet vara rågat, dags att gå till aktion. 'Vi måste städa i skollag och läroplaner så att lärarna slipper att genomföra skendemokratiska och fördummande övningar', utbrister Lars Hansson. När eleverna sedan kommer ut i arbetslivet är det ju ingen demokrati, varför ska de då lära sig sådant flum i skolan?

Lars Hansson menar att '...det ligger lika stora faror i ett ”överdemokratiskt” samhälle som i ett samhälle med bristande demokrati.' Man frågar sig onekligen hur Lunds folkpartister definierar ordet "överdemokratiskt" och hur detta i så fall kan vara lika farligt som att bo i ett diktatoriskt samhälle med bristande demokrati. Anser de att ett samhälle kan bli för demokratiskt?

När normala gymnasieelever i Lund intervjuas i SKD blir det uppenbart att de har en betydligt mer genomtänkt demokratisyn än den folkpartistiske nämndsordföranden. Dessutom beskriver och försvarar de det elevinflytande som finns på deras skola i helt andra termer än den raljanta nidbild som Lars Hansson vill saluföra.

Men just Folkpartiet har redan i lag lyckats förbjuda de försök med utökat elevinflytande som tidigare fanns, nämligen att gymnasielever skulle kunna vara i majoritet i en skolstyrelse. Det borgerliga regeringsbeslutet kom hastigt och utan någon som helst utvärdering av de överlag mycket lyckade försöken runt om i landet, som innebar ökat ansvarstagande, minskad skadegörelse, etc.

Kvar står skolans uppdrag att fostra eleverna i demokrati, något som den folkpartistiske skolnämndsordföranden i Lund alltså vill stoppa.

Länkat: SDS; SKD; SKD;

1 kommentar:

  1. Hej!

    Demokrati. Absolut. Men ledare rollen vill eller få kan visa. Undfallenhet och tveksamhet gör eleverna osäkra. Då får man problem.
    För demokratiskt? Inte om man lyssnar av och beslutar. Då är man en kompetent ledare.

    SvaraRadera