lördag 29 mars 2014

Polischefen tar makten över konsten

Resultat av politisk styrning av konstens innehåll.
Utställning av "dekadent konst" i München 1937
Ska konstens innehåll styras genom politiska beslut? De flesta anständiga människor skulle nog svara nej på den frågan. I Lund finns det dock två politiska partier som åtminstone sedan 2007 haft sådana ambitioner: Folkpartiet och Sverigedemokraterna, för en sammanfattning av deras tidigare försök till politisk "konstkritik" se mitt tidigare inlägg.

Nu anser sig förre polischefen Holger Radner (FP), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, ha tagit makten över konsthallen i Lund och desavourerat konsthallschefen Åsa Nacking. Han hänvisar till en medvetet (?) luddigt formulerad skrivelse från december förra året som behandlades i hans nämnd. Ett treårigt projekt för att stärka Lunds kulturutbud beslutades, vilket innehåller tre delar: Konsthallen, Stenkrossen och utomhuskonst. Kulturchefen ansvarar för det samlade utbudet och budgeten, men samtidigt betonas att projektet inte står i strid med innehållet i konsthallens verksamhetsuppdrag. 

Det finns ju också en formell delegation som nämnden tidigare fattat beslut om som ger konsthallschefen beslutanderätt över utbudet i konsthallen. Den har inte upphävts. Inte heller kulturchefen Torsten Schenlaer anser att det finns något sådant beslut, enligt reportage i Sydsvenskan.

Holger Radner är med andra ord ute och cyklar.


* * * *

Uppdatering lördag kväll:
Det står nu klart att Holger Radners påstående i SDS att hans attack mot konsthallschefen stöds av en enig nämnd är lögn. Representanter för så väl Vänsterpartiet, Socialdemokraterna som Miljöpartiet och KD (!) delar inte hans syn på innebörden i beslutet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar