torsdag 6 mars 2014

Lönediskriminering OK i Lund

Lunds borgerlighet klara inte ens ett enkelt feministtest

I ett tidigare inlägg har jag visat att kvinnodominerade yrkesgrupper ofta tjänar 2000-3000 kronor mindre i månaden än likvärdiga mansdominerade yrkesgrupper i Lunds kommun. Detta gap hade 2013 två- eller tredubblats sedan de borgerliga kom till makten 2006.

Lönekartläggning har skett i enlighet med Diskrimineringslagens 10 §. I jämförelsen mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrkesgrupper med likvärdiga krav och arbetsinnehåll finns ett entydigt mönster: kvinnodominerade arbeten är lägre betalda. En jämförelse med de bägge senaste kartläggningarna 2007 och 2010 visar dessutom att skillnaderna har ökat dramatiskt. Det är inte heller ovanligt att kvinnodominerade yrken som utifrån kommunens egen värdering borde vara högre betalda än mansdominerade ändå ligger betydligt lägre.

Detta kan inte försvaras med förklaringar som hänvisar till löneläget hos andra arbetsgivare. Istället ska enligt lagens anda och bokstav en handlingsplan utarbetas. I den ska anges vilka lönejusteringar som behöver vidtas för att snarast, och senast inom tre år, uppnå lika lön för likvärdigt arbete. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplan.

Kommunstyrelsen behandlade lönekartläggningen den 5 mars. Vänsterpartiet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta att upprätta en handlingsplan för att snarast uppnå lika lön för likvärdigt arbete. Detta förslag stöddes av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

De borgerliga, med arbetsgivarutskottets ordförande Carolina Nordbeck (FP) i spetsen, föreslog att kommunen skulle göra – ingenting. De motiverade detta med att de mansdominerade yrkesgrupperna måste ha högre lön, annars förlorar kommunen viktig kompetens. Denna risk att förlora kompetens finns uppenbarligen bara för yrkesgrupper som vaktmästare, parkarbetare och renhållningsarbetare, inte för undersköterskor, vårdbiträden eller barnskötare. 

Man kunde kanske förvänta sig att de borgerliga i alla fall skulle uttrycka oro över sakernas tillstånd, hänskjuta frågan till vidare utredning, eller göra något annat till intet förpliktigande. Men nej, de hävdar rent ut att löneskillnaderna är acceptabla på grund av att de anser männens yrken vara mer eftertraktade på marknaden.

Med röstsiffrorna 7 mot 6 beslutade kommunstyrelsen att inte arbeta för lika lön för likvärdigt arbete. Därigenom har allianspartierna beseglat sitt eget öde i arbetet för ett jämställt Lund. De agerar som uttalade antifeminister (se det enkla testet ovan). 

Den som tycker att lika lön för likvärdigt arbete är en bra idé har inget annat val än att rösta bort dem den 14 september. Vänsterpartiet kommer att se till att jämställda löner blir en av de första frågorna som en rödgrön majoritet i Lund åter tar upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar