söndag 9 mars 2014

Pia Kinhult: Utsikt från en bunker

Regionledningens nya kontor

Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) vill bli omvald. När hon efterträdde Jerker Swanstein (M) genom en moderat palatsrevolution efter valet 2010 var det vissa som hoppades på en något mindre arrogant och mer lyssnande regionledning. 

Ingenting kunde vara mer felaktigt. Kinhult vägleds av extrema nyliberala idéer och hennes politiska förebild och inspirationskälla är Margaret Thatcher. Men Kinhult har ägnat ett närmast förstrött intresse åt regionens kärnfråga – sjukvården – som hon istället överlåtit åt despotiska regiondirektörer (Sören Olofsson följd av Jonas Rastadt). 

De organisatoriska haverierna har avlöst varandra, liksom de årliga nedskärningarna och privatiseringarna. Kritiken har varit skoningslös, från personal, patienter och i massmedia. I sjukvårdens politiska frontlinjen satte hon Michael Sandin (M), som viftade bort alla kritik som förtal och tidningsankor. Denna bunkermentalitet har blivit regionledningens signum och främsta politiska strategi. Just nu genomdrivs nya nedskärningar och personalminskningar på sjukhusen runt om i Skåne samtidigt som nya vårdval slår sönder kliniker och verksamheter.

Pia Kinhult har tidigare, när hon blivit pressad om tillståndet i skånsk sjukvård, valt det enda möjliga alternativet när argumenten tagit slut – att helt enkelt sticka från de obehagliga frågorna. Men i en ny intervju i Sydsvenskan får hon gott om utrymme att förklara sakernas tillstånd. Typiskt nog menar Kinhult att Region Skånes största bedrift under mandatperioden är något som varken skett/beslutats under mandatperioden eller överhuvudtaget tillhör regionens verksamhetsområden: Max IV och ESS i Lund. 

På frågan varför sjukvårdspersonalen är så arg på henne svarar Kinhult att personalen inte har förstått (!) att sjukvården är en serviceinrättning med stort patientinflytande. Men bara Kinhult får tillfälle att förklara affärsidén med den skånska sjukvården menar hon att kritiken ska dämpas.

Resonemanget är naturligtvis lika horribelt som obegripligt. Exakt vad menar Pia Kinhult att personalen inte har förstått? Sjukvårdspersonalens frustration över att man inte har tid och resurser att ge patienterna den vård de behöver ska alltså skyllas deras okunskap om Kinhults "affärsidé". 

Kinhult är kvar i bunkern och därifrån blickar hon ut mot en otacksam och oförstående värld. Alla har fel, regionledningen är de enda som begriper någonting om tillståndet i sjukvården och det enda som eventuellt behöver förbättras är kunskapen om regionledningens handlande.

Så bör man förstå Pia Kinhult och regionledningens handlande. Vad som förvånar är att Miljöpartiet i Skåne har surrat fast sig vid hennes mast och inför den stundande förlisningen inte gör någonting alls för att försöka ta sig loss. Det enda som är trösterikt är att det nu bara dröjer ett halvår innan skutan går till botten.

1 kommentar:

  1. Det är märkligt att Pia K inte kunnat få oss att förstå eftersom hon har hela horder av kommunikatörer, informatörer, utbildare och sekreterare att tillgå. Går det inte att uttrycka hennes idé i en kort och slagkraftig broschyr. Den tror jag skulle läsas av många.

    Men skämt åsido. Det är rent märkligt att en människa som i stort sett saknar utbildning och erfarenhet om sjukvård anser att de som har denna kunskap ska lära sig av henne. En mer intellektuellt lagd person skulle anse att de som kan något om sakfrågorna skulle ha ett avgörande inflytande, och att det var där som den riktiga kunskapen fanns. En klok ledare skulle förstå att det var hen som skulle lära av andra.

    Men hela tanken att en person som saknar utbildning, erfarenhet och kanske framför allt känsla för verksamheten är satt att sköta den. Det får som resultat att övergripande frågor får för stort utrymme liksom perifera frågor. Kärnverksamheten kan man inte ha några kvalificerade synpunkter på. Det får bli allmänt prat om management och kontor i Bryssel istället. Vi vill ha chefer som kan något och som brinner för verksamheten.

    Att berömma sig av ESS och Max IV, som knappast har något med sjukvården att göra och som regionpolitikerna inte heller bidragit till - det är bara pinsamt.

    SvaraRadera