måndag 2 april 2012

SUS: Se, lyssna och tala

Region- och sjukhusledningens strategi 2012

Skapandet av Skånes Universitetssjukhus genom sammanslagningen av Lund och Malmö får massiv kritik av professionen. Det visar Louise Bringselius på företagsekonomiska institutionen i Lund, som forskar på fusioner i offentlig verksamhet. 

I en stor enkät visas att endast 3 procent av läkarna vid SUS anser att fusionen påverkat patientsäkerheten i positiv riktning, medan 68 procent anser att den haft negativ inverkan. 80 procent anser att fusionen totalt sett har haft en  negativ inverkan och hela 91 procent avgav negativa omdömen om kompetensen hos de politiker och tjänstemän som genomfört den. Forskningsrapporten kan laddas ner här.

Utfallet är naturligtvis anmärkningsvärt, om än väntat för oss som följt sammanslagningen. Men kanske ännu mer anmärkningsvärda är reaktionerna från region- och sjukhusledningens sida. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) säger i ena stunden att politiker är för dåliga på att ta till sig forskning, men anser sig samtidigt inte ha tid att avsätta en halvtimme för att ta del av och kommentera dessa högaktuella och för hennes egen verksamhet helt centrala forskningsresultat.

Ledningsgruppen på SUS väljer också att varken lyssna eller se. Istället skickar de fram sin forskningschef, Karl Obrant, som försöker ta heder och ära av forskaren genom att hävda att enkäten inte är genomförd på ett korrekt sätt, trots att gängse forskningsmetodik har följts och svarsfrekvensen (54%) ligger nära det internationella genomsnittet i sådana här sammanhang. Obrant gillar helt enkelt inte resultaten och avfärdar dem därför som ointressanta för sjukhusledningen.

Tilltaget är inte bara smutsigt och allmänt otrevligt, det vittnar också om ett genuint ointresse att ta till sig kritiska röster, något som för övrigt varit symptomatiskt genom hela fusionsprocessen. Skjut på budbäraren när nyheterna är dåliga!

Vänsterpartiet har nyligen föreslagit en rekonstruktion av universitetssjukhuset med utgångspunkt att fusionen inom flera områden varit en vårdpolitisk katastrof. Rekonstruktionen måste utgå ifrån patienternas behov och intresse och bland annat beakta professionens ambitioner och mål. En bra början vore onekligen att börja våga se och lyssna innan man talar.


Tidigare om SUS: Ögonklinik slås sönder; Regiondirektören fick gå; Prata skånska sjukvård

Länkat: SDS;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar