torsdag 8 juli 2010

Sydsvenskans osunda fixering vid SD

Sydsvenskan har beställt en stor, och kan man förmoda dyr, lokal opinionsmätning för Lund och Malmö. För Lunds del bekräftar undersökningen framförallt en intressant trend, att kommunen de senaste fyra valen blivit mer och mer rödgrön och mindre och mindre borgerlig jämfört med riket som helhet. I övrigt bekräftas flera sedan länge etablerade mönster för Lund: MP, FP och V är starkare i Lund än i riket medan M, S, C och KD är svagare.

När Sydsvenskan nu för andra dagen i följd skriver om sin undersökning har de inte nämnt detta med en rad, eller överhuvudtaget analyserat hur opinionen i Lund utvecklas gentemot rikstrenden. I stället är de helt fokuserade på den eventualitet att SD ska få en så kallad vågmästareroll i Lunds kommun. Detta ägnar de krigsrubriker åt och tvingar de andra partierna att förhålla sig till i intervjuer.

För det första passar epitetet vågmästare inte på SD. Några taffligare och mer menlösa politiska företrädare än SD:s har knappast synts till i Lunds fullmäktige. Den enda gången de kan uppvisa någon sorts engagemang är när de tror att de kan skylla något på invandrare. De behärskar inte kommunalpolitikens kärnfrågor, skola, vård och omsorg, och jag betvivlar att de kan sköta en våg.

För det andra är Sydsvenskans fixering vid detta parti runt fyraprocentstrecket osund. SD är inte större i Lund än i Sverige som helhet. Det som är anmärkningsvärt är snarare att SD går så pass mycket sämre i Lund än i stora delar av Skåne. Det enda SD gjort för att förtjäna denna uppmärksamhet är alltså att vara det enda de är bra på - rasistiska.


Tidigare inlägg: Lund allt mer rödgrönt; Lund allt mindre borgerligt, allt mer rödgrönt

Länkat: SDS; SDS; SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar