onsdag 7 juli 2010

Lund allt mer rödgrönt

Det intressanta med lokala opinionsmätningar är hur mycket de avviker från rikets. Rikstrenden slår till stor del igenom i hur sympatierna fördelar sig mellan blocken lokalt. Som jag tidigare visat har det i Lund sedan många år skett en lokal förskjutning i förhållande till rikstrenden: Från att ha varit en kommun som varit betydligt mer borgerlig än Sverige som helhet är Lund på väg att bli allt mer rödgrönt. Denna trend bekräftas av Sydsvenskans lokala opinionsmätning, som till största del genomfördes i juni månad.

Undersökningen ger de rödgröna partierna i Lund totalt 45,0 procent av rösterna. Det är 0,5 procent över samma tidnings opinionsmätning för riket som helhet (Synnovate i juni). De borgerliga med 49,1 procent i Lund ligger någon tiondel under sitt riksvärde.

Detta ska jämföras med valet 2006. I kommunalvalet i Lund gick de rödgröna 1,7 procent sämre än sitt riksresultat och de borgerliga 3,3 procent bättre. Valet 2002 låg på samma sätt de rödgröna 3,4 procent under och de borgerliga lika mycket över. Går vi tillbaks ytterligare ett val, till 1998 låg de rödgröna i Lund hela 10,1 procent under sitt resultat i riket, medan de borgerliga låg 6,9 procent över.

Nu har alltså det borgerliga försprånget i Lund jämfört med riket försvunnit helt. Sydsvenskans väljarundersökning visar att Lund för första gången är mer rödgrönt än resten av Sverige. Med tanke på innehållet i politiken och debatten i Lund är detta inte oväntat.

Hur går det då i Lund i september? Det kommer naturligtvis till stor del att hänga på rikstrenden. I Greklandskrisens spår har moderaterna som statsbärande parti fått ett oförtjänt uppsving i opinionen. Hade de fått som de velat hade Sverige inte längre haft kronan som valuta och därmed ingen optimal ränta och växelkurs för landet. Sverige hade då riskerat att drabbas av flera av de krisfenomenen som euroländerna nu genomlider. Detta dubbelspel är svårt för många att genomskåda.

Sakligt sett finns det i övrigt mycket lite som talar för den borgerliga alliansen. Om bara väljarna i september röstar efter sitt huvud och hjärta så blir det rödgrönt i Lund och i Sverige.Tidigare
Lund allt mindre borgerligt, allt mer rödgrönt

Länkat
SDS; SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar