söndag 4 maj 2014

Har S ändrat sig om EU nu?

Stefan Löfven och Marita Ulvskog presenterade i veckan Socialdemokraternas EU-valprogram. Precis som tidigare säger de att EU ska införa ett socialt protokoll för att ”löntagarnas rättigheter ska stärkas”. Det är naturligtvis utmärkt, men hur har de tidigare agerat i denna fråga?

EU består av 28 länder, varav många med högerregeringar. Sannolikheten att dessa plötsligt ska enas om att ens en gång sätta sig ner och förhandla om att stärka löntagarnas rättigheter är mikroskopiska. Enda chansen att få upp frågan på dagordning är i samband med fördragsförändringar, för då måste alla länder bli överens. Men då vill inte Socialdemokraterna agera alls.

Vänsterpartiet ville tillsammans med stora delar av LO att Sverige skulle kräva ett socialt protokoll i samband med att Lissabonfördraget skulle godkännas av riksdagen 2008. Det avvisades av Socialdemokraterna. Likadant var det vid fördragsändringen 2012 när den europeiska stabiliseringsmekanismen skulle godkännas: Vänsterpartiet ställde som krav att denna skulle kopplas till ett socialt protokoll, medan S återigen hävdade att det var ”fel tillfälle" och röstade med den borgerliga regeringen.

När nu Socialdemokraterna åter pratar om ett socialt protokoll är det svårt att ta dem riktigt på allvar. När det verkligen gäller så vågar de ju inte driva frågan gentemot de andra EU-länderna. Den som är intresserad av att stärka arbetarnas ställning inom EU bör nog istället förlita sig på Vänsterpartiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar