måndag 14 april 2014

Då ska man inte ha ansvarsfrihet

Jag stödjer min partikamrat Nilla Boldings agerande i Lunds kommunrevision, att inte föreslå ansvarsfrihet för Servicenämnden och Kommunstyrelsen. Bakgrunden är våldsamma fördyringar av fyra större byggprojekt: Högevallsbadet, Saluhallen, Stadsparkskaféet och Kristallen. 

Hela revisionen var kritisk, men medan övriga ledamöter anser att det räcker med anmärkningar vill Nilla tillsammans med Guilem Rodrigues da Silva inte att ansvarsfrihet ska beviljas

Jag stärktes i denna uppfattning när kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) avfärdade deras inlaga som kommunism från 1970-talet. Och detta när de citerade en nestor inom svensk statsvetenskap, professor Lennart Lundquist och hans bok från 2012 om öppenhet och kritik i offentlig verksamhet. Denna ovilja eller oförmåga att förstå och ta till sig kritik är symptomatisk för kommunledningen i Lund. 

Min uppfattning stärktes ytterligare när Servicenämndens ordförande Jan B Tullberg (M) idag gjorde följande uttalande i Sydsvenskan:

– Nämnden har begärt men inte fått in de underlag vi behövde. Det har vi reagerat på. Jag kan inte se att vi kunde ha gjort annorlunda i det läget.

Alltså: Kommunrevisionen har i största enighet påpekat allvarliga brister i ansvarsfördelning, investeringskalkyler, beslutsunderlag och ekonomiskt ansvar. Inte ens då  förmår nämndens ordförande hitta ett enda fel i sitt eller nämndens agerande. 

Då ska man inte ha ansvarsfrihet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar