tisdag 13 maj 2014

Jämställda löner och sextimmarsdag i Lund?

I Lunds kommun ökar sjukskrivningarna och klyftorna mellan de yrken som domineras av män respektive kvinnor ökar. På arbetsgivarutskottet idag diskuterades personalstrategisk handlingsplan för kommande år. De borgerliga hade inga egna idéer om att lyfta personalpolitiken i Lund, men jag presenterade, med stöd av Anna-Lena Hogerud (S) nedanstående punkter. 

Under rubriken Attraktiv arbetsgivare, två nya punkter
  • Jämställ lönerna. För att jämställa lönerna i Lunds kommun ska en systematisk satsning på att öka de kvinnodominerade yrkenas lönenivåer genomföras med start 2015
  • Förbättrade arbetsvillkor. För att förbättra arbetsvillkoren ska alla som ofrivilligt arbetar deltid erbjudas heltid, timanställningar och bemanningsföretag minskas respektive fasas ut till förmån för riktiga anställningar och delade turer avskaffas. Inom en eller flera verksamheter ska försök med sex timmars arbetsdag initieras under 2015

Under rubriken Hälsa och arbetsmiljö, två nya punkter: 
  • Möjligheten till en timmes friskvård i veckan på arbetstid ska införas för samtliga anställda under 2015
  • Förbättrad kommunövergripande rehabilitering. Genom förbättrad rehabiliteringen och systematiskt arbetsmiljöarbete ska de som drabbas av ohälsa snabbare komma tillbaks i arbete. Antalet personer som förmås att avsluta sin anställning på grund av sjukdom ska minska kraftigt under 2015

De borgerliga ville inte fatta beslut utan återremitterade hela ärendet till sammanträdet i juni. Det ska bli spännande och se om de då förmår att formulera en enda självständig tanke om hur villkoren för att arbeta i Lunds kommun ska se ut. Det skulle i så fall vara första gången sedan de fick makten 2006.

Å andra sidan har den rödgröna oppostionen varit desto mer aktiv. Ovanstånde punkter kan ses som en avsiktsförklaring. Men det kommer att hänga på en rödgrön valseger i Lund i höst. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar